PRASA
 OGÓLNOPOLSKA


„APS”
AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY
MIESIĘCZNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO AZS

Wydawca: Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego

ISSN 02009-0546
Ukazało się 206 numerów (ostatni dostępny w wersji elektronicznej z kwietnia 2003 r.).

Redakcja: Bartłomiej Korpak (red. naczelny), Halina Hanusz (sekretarz); korespondenci: Tomasz Aftański (Gdańsk), Maciej Grudzień (Warszawa), Tomasz Jankowski (Olsztyn), Robert Kaczanowski (Gliwice), Wojciech Krasucki (Warszawa), Piotr Kuś (Poznań), Małgorzata Pawlak (Wrocław), Mirosław Seidel (Gdańsk), Paweł Surynowicz (Białystok), Konrad Tulej (Kraków), Wojciech Więcko (Białystok), Halina Zdebska (Kraków), Zbigniew Zając (Warszawa).
Dostępne w wersji elektronicznej (na stronie głównej ZG AZS).


„DLACZEGO”
MAGAZYN DLA STUDENTÓW
MIESIĘCZNIK

Wydawca: Point Group

Nakład: 80 000 egz.
Pierwszy numer pisma ukazał się w lutym 1998 r.

Redakcja: Katarzyna Gintrowska (red. naczelny).
Tematyka: kariera, life style, kultura, multimedia, unia europejska, studia. Jedyny płatny magazyn dla studentów w Polsce. 50 wydanie!
Dostępny w wersji elektronicznej (zapowiedzi artykułów na stronie http://www.dlaczego.korba.pl).


„EUROSTUDENT”
MAGAZYN AKADEMICKI

Wydawca: Wydawnictwo Eurostudent s. c.

Piętnaście wydań w roku.
ISSN 1425-9907
Nakład: 100 000 egz.
Ukazuje się od grudnia 1995 roku.

Redakcja: Dariusz Wajs (red. naczelny).
Ogólnopolski, bezpłatny magazyn skierowany do studentów. Porusza problematykę interesującą środowisko akademickie, tj. życie studenckie – informacje o życiu uczelni, zapowiedzi i relacje najważniejszych studenckich wydarzeń; forum rektorów; praca i kariera, czyli jak skutecznie szukać pracy po i w trakcie studiów; kultura, czyli zapowiedzi i recenzje filmowe, teatr, muzyka; turystyka – reportaże z ciekawych, wartych odwiedzenia miejsc. Oprócz tych działów w „EUROSTUDENCIE” znaleźć można felietony Adama Szostkiewicza (Tygodnik Polityka), Tomasza Raczka, Roberta Kasprzyckiego i Izabeli Sowy. Do najważniejszych osiągnięć pisma zaliczyć można dwukrotnie pierwsze miejsce w badaniach czytelnictwa prasy studenckiej (wynik 30%). Czasopismo zajęło 3 miejsce w rankingu pism akademickich pisma „Dlaczego” (nr 50 z 2003 r.).
Dostępne w wersji elektronicznej (http://www.eurostudent.pl).


„FORUM AKADEMICKIE”
OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO
-PUBLICYSTYCZNY

Wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza w Lublinie

PL ISSN 1233-0930
Nakład: 4000 egz.
Pismo powstało w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w grudniu 1991 r. jako „Przegląd Akademicki”. Zmiana tytułu na „Forum Akademickie” nastąpiła w październiku 1994 r. Ukazuje się już 12 rok. Posiada bezpłatne dodatki: „Forum Książki” i „Monitor Forum”.

Redaguje zespół: Andrzej Świć (red. naczelny), Stefan Ciechan (fotograf), Grzegorz Filip (dział publicystyki), Piotr Kieraciński (dział informcji), Marek Remiszewski (sekretarz redakcji).
Pismo skierowane jest do całego środowiska akademickiego i naukowego. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką szkolnictwa wyższego i nauki – aktualnymi problemami uczelni, instytutów badawczych, resortów centralnych decydujących w sprawach środowiska akademickiego, historią nauki i życia akademickiego. Jest płaszczyzną dyskusji i sporów przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego. Czasopismo nagrodzono Nagrodą Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa „Phil Epistemoni” dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego w kategorii ogólnopolskiej za lata 1996-1997. Dr Jan Sadlak, dyrektor Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO (CEPES) z siedzibą w Bukareszcie uznał „FORUM” za najlepsze czasopismo akademickie w Europie. Dostępne w wersji elektronicznej (http://www.forumakad.pl). Jako jedyne pismo akademickie dostępne niemal na wszystkich stronach szkół wyższych.


„GAZETA STUDENCKA”
MIESIĘCZNIK

Wydawca: Fundacja Otimi Elaturi.

ISSN 1427-2601
Nakład: 51 000 egz.


Pismo ukazuje się od 1996 r.

Redakcja: Robert Pawłowski (red. naczelny), Dominika Rafalska-Kuś (red. prowadzący).
Niezależne pismo studenckie, tworzone także przez czytelników. Początkowo było gazetą warsztatową dla studentów. Porusza różnorodne tematy dotyczące życia studenckiego. Zajęło pierwsze miejsce w rankingu pism akademickich pisma „Dlaczego” (nr 50 z 2003 r.). Dostępne w wersji elektronicznej (http://www.studencka.pl).


„PARLAMENT”
GAZETA PARLAMENTU STUDENTÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wydawca: Fundacja Parlamentu Studentów RP

Wychodzi nieregularnie.
ISSN 1505-1277
Pismo ukazuje się od 1997 r.

Redakcja: Arkadiusz Regiec (red. naczelny).
Pismo jest swoistym biuletynem samorządów studenckich, gdzie upowszechniane są informacje samorządów w skali ogólnopolskiej. Jest w trakcie zmiany wizerunku, zmierzającej do stworzenia gazety studenckiej, z zachowaniem forum dla samorządów studenckich.
Niedostępne w wersji elektronicznej.


„PERSPEKTYWY”
MIESIĘCZNIK EDUKACYJNY

Wydawca: Perspektywy Press Spółka z o. o.

ISSS 1427-3543
Nakład: 100 000 egz.
Ukazuje się od marca 1998 r.

Redakcja: Wiesława Siwińska (red. naczelny), Bianka Siwińska (red. prowadzący), Włodzimierz Wojcieszak (sekretarz redakcji), Monika Biskupska, Joanna Grącka, Jacek Inglot, Lidia Jastrzębska, Artur Krajewski (dyrektor artystyczny), Małgorzata Krawczyk, Wojciech Kreft, Anna Sawicka, Jerzy Szeja, Magda Tytuła, Krzysztof Wojciewski, Bożena Kieruzalska (dział reklamy), Joanna Keller (prenumerata), DTP: Irena Roman, Artur Żebrowski.
Charakter czasopisma: szerokie prezentacje szkół wyższych (państwowych i niepaństwowych) oraz ośrodków akademickich w całej Polsce, rankingi szkół wyższych, rankingi MBA, szczegółowe prezentacje uczelni przez pryzmat zawodów (wypowiedzi profesorów, młodych pracowników nauki, studentów), przedstawianie sylwetek rektorów w cyklu: „Ludzie Uparci”, opisy uczelni europejskich oraz problematyka edukacji w Unii, śledzenie na bieżąco wydarzeń istotnych dla środowiska akademickiego. Dostępne w wersji elektronicznej (http://www.perspektywy.pl).


„PŁYŃ POD PRĄD”
MAGAZYN STUDENCKI
KWARTALNIK

Wydawca: Akademicki Ruch Nowego Życia działający w ośmiu miastach akademickich Polski

ISSN 1507-210X
Nakład: 34 000 egz. (wydanie specjalne „STARTER” dla studentów pierwszego roku w nakładzie 56 000 egz.). Ukazuje się od 1997 r.

Zespół redakcyjny: Katarzyna Michałowska (red. naczelny), Agata Pejska, Wojciech Dec, Urszula Kamińska, Elwira Senger, Wanda Marginean, Iwona Rekowska, Joanna Wej, Bożena Karwowska, Krystyna Karwowska, Bartłomiej Serkowski, Maciej Michałowski, Dorota Michalska, Patrycja Murawska, Monika Chodorowska, Marta Abel, Dariusz Kuchta; korekta: Agnieszka Klus, Anna Widulska; Bartłomiej Serkowski (fotografia), Stanisław Matczak (serwis WWW), skład: Iwona Leśniewicz - A6 STUDIO.
Pismo porusza tematy bliskie studentom, a jednocześnie zgodne ze światopoglądem chrześcijańskim. Czasopismo zajęło 4 miejsce w rankingu pism akademickich pisma „Dlaczego” (nr 50 z 2003 r.). Dostępne w wersji elektronicznej (http://www.ppp.gd.pl/).


„SEMESTR”
OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK STUDENCKI

Wydawca: Akademickie Stowarzyszenie VERUM

ISSN 1425-8307
Nakład: 60 000 egz.
Pismo powstało w 1996 r. (Rok VII, wyszło 77 numerów).

Skład redakcji: Witold Przydróżny (red. naczelny), Barbara Blaczkowska (sekretarz redakcji), Zuzanna Plucińska (dział marketingu), Marzena Fela (korekta); dziennikarze i redaktorzy działów: Justyna Drobińska, Kuba Giedrojć, Katarzyna Kubat, Jacek Mazurkiewicz, Witold Przydróżny, Krzysztof Rość, Teresa Szymczyk, Piotr Śliwka; stała współpraca: Przemek Biecek, David Di Maria, Marta Dorniak, Agnieszka Dzięgielewska, Anna Gaj, Anna Gruhn, Tomasz Hasik, Justyna Janus, Małgorzata Jazowiecka, Michał Kania, Justyna Kałabun, Michał Kawka, Jan Kraszewski, Norbert Krzywniak, Dominika Lulko, Wojciech Macherzyński, Wojciech Nerad (foto), Karolina Noculak, Samuel Nowak, Tomasz Oryński, Kurt Sanner, Agnieszka Stefanik, Aleksander Twardowski, Artur Walicki, Katarzyna Wieczorek, Agata Zajda, Joanna Zawisza, Joanna Zgorzelska.
Pismo tworzone jest przez i dla studentów. Porusza wszystkie interesujące ich sprawy: studia, praca, kultura, turystyka. Dociera do najbardziej aktywnych i przedsiębiorczych studentów. Redakcja współpracuje z lokalnymi i ogólnopolskimi organizacjami studenckimi, samorządami, stowarzyszeniami, kołami, domami studenckimi, które regularnie otrzymują Miesięcznik oraz współtworzą poszczególne działy. „Semestr” jest członkiem największej międzynarodowej organizacji prasy studenckiej Associated Collegiate Press International, z siedzibą w Minneapolis w USA. W kwietniu br. pismo otrzymało nagrodę specjalną ACP, w uznaniu dla jego rozwoju („ACP Special Recognition for exemplary jourrnalism in an international magazine”). Przedstawiciele Miesięcznika kilkakrotnie reprezentowali polskie media na arenie międzynarodowej, np. na konferencji National College Newspaper Convention w Los Angeles w lutym 2002 r. „Semestr” otrzymał nagrodę IDEE (Fundacji Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej) – jako jedyne pismo studenckie, a także nagrodę w Konkursie Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Akademickiej Twórczości. Zajęło 7 miejsce w rankingu pism akademickich pisma „Dlaczego” (nr 50 z 2003 r.). Dostępne w wersji elektronicznej (http://www.semestr.pl).


„STUDENT NEWS”
MIESIĘCZNIK

Wydawca: StudentNEWS – Media i Marketing s. c.

ISSN 1644-5287
Nakład: 50.000 egz. – magazyn StudentNEWS, 100.000 egz. numery specjalne (Studencki Poradnik Finansowy, Zima, Lato).
Pierwszy numer ukazał się w czerwcu 2002 r. Dotychczas wyszło 10 numerów.

Redakcja: Sylwia A. Bazyluk (red. naczelny); marketing prasowy: Marta Gaik, Diana Jakubowska; Student News – Badania Rynkowe i Społeczne: Sergiusz Dobosz; StudentNEWS Design: Marcin Klat.
Pismo porusza następujące problemy: Grupa Wydawnicza Infor: w dziale Adwokatura Studencka na łamach StudentNEWS eksperci Gazety Prawnej rozwiązują problemy prawne studentów; Magazyn Komputerowy CHIP: dział Świat komputerów i Internetu w StudentNEWS współtworzy Magazyn komputerowy CHIP; Świat Nauki dział popularno – naukowy oparty na aktualnych informacjach z SCIENTIFIC AMERICAN. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi pierwsze profesjonalne cykliczne badania rynku studenckiego (Student News – Badania Rynkowe i Społeczne). Prowadzi także działy: uroda, moda, zdrowie, nowości i newsy ze świata komórek, film, muzyka, wywiady, krzyżówka, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Pismo obejmuje swym zasięgiem ponad 84% studentów w całej Polsce. Zajęło 6 miejsce w rankingu pism akademickich pisma „Dlaczego” (nr 50 z 2003 r.). Dostępne w wersji elektronicznej (http://www.studentnews.pl).


„TWOJA KARIERA”
MIESIĘCZNIK

Wydawca: Centrum Nauki Języka Angielskiego Metodą Callana Akces sp. z o.o. w Poznaniu.

W czerwcu 2003 r. ukazał się 13 numer pisma.

Redakcja: Maciej Łukomski (red. naczelny), Iza Bobrowska, Lucyna Napieralska, Katarzyna Pakuła.
Pismo informacyjne skierowane do aktywnych i ambitnych studentów. Zawiera podpowiedzi i porady dotyczace kształtowania kariery zawodowej.
Dostępne w wersji elektronicznej (http://www.twoja-kariera.pl).


KATALOG

STRONA GŁÓWNA WSZIA