Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Wykładowca XI inauguracji roku akademickiego 2007/2008

Publicysta, Rektor, Senator

JAROSŁAW GOWIN

Jarosław GowinUrodził się 4 grudnia 1961 roku w Krakowie, gdzie do tej pory mieszka. W 1985 ukończył z wyróżnieniem studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego praca magisterska „Człowiek i filozofia w ujęciu Jose Ortegi y Gasset” obroniona została z wynikiem bardzo dobrym. Niedługo potem podjął pracę jako asystent w Instytucie Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (lata 1985-1989). W latach osiemdziesiątych działał w opozycji w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz w Solidarności. Doktoryzował się w Instytucie Studiów Politycznych PAN z zakresu nauk o polityce (2001). Tematem jego pracy doktorskiej był: „Kościół w czasach wolności 1989-1999”, a promotorem prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

Przez wiele lat Gowin współpracował z miesięcznikiem „Znak”. Najpierw jako sekretarz redakcji (1989-1994), by w 1995 roku objąć stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika. Jest również jednym z pomysłodawców Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u.

Od założenia Uczelni w lutym 2003 roku jest współtwórcą i rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

W 2005 roku został wybrany senatorem RP VI kadencji, z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej. Jest również członkiem parlamentarnym tej partii.

Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia: Rola religii w życiu publicznym, Stosunki Kościół-państwo, Kościół wobec integracji europejskiej oraz Społeczeństwo obywatelskie i teorie demokracji.
Wśród publikacji książkowych Gowina znajdują się:
1995 – Kościół po komunizmie;
1997 – Zaangażowanie czy defensywa? Katolicy w życiu politycznym Polski i Niemiec (wraz z M. Spiekerem);
1999 – Kościół w czasach wolności;
2003 – Religia i ludzkie biedy. Księdza Tischnera spory o Kościół.
Jest również współautorem wywiadów z ks. Józefem Tischnerem czy abp Józefem Życińskim. Ponadto opublikował kilkadziesiąt artykułów i rozpraw naukowych, w m. in. w „Studiach Filozoficznych”, „Zeszytach Naukowych WSP w Krakowie”, „Znaku”, „Więzi”, „W drodze”, „Res Publice”, „Przeglądzie Politycznym”, „Politische Meinung”, „Transit”, a także kilkaset tekstów publicystycznych.

WSE  logoOd 1996 roku Jarosław Gowin jest członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Niewierzącymi, a od 2002 – członkiem Rady Konsultacyjnej przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej. Uznawany jest za autorytet w zakresie znajomości Kościoła Katolickiego w Polsce oraz pontyfikatu Jana Pawła II. Obecnie organizuje w Krakowie archiwum życia i myśli Papieża. Jednocześnie nie pozostaje obojętny na potrzeby innych. Zorganizował fundusz stypendialny dla zdolnych studentów JÓZEK SZKOLNY, współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia hospicjów dla dzieci i domów samotnych matek, pomaga również stowarzyszeniu "U Siemachy”.

Jest wielkim patriotą głęboko przywiązanym do Ojczyzny. W dowód uznania nominowany został do Nagrody Giedroycia, otrzymał także nagrodę Pol-Cul za krzewienie myśli demokratycznej. Jest członkiem Kapituły Nagrody im. Biskupa Chrapka.