Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Rekrutacja zakończona

Witamy studentów I roku

15 września zakończyła się rekrutacja na studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania i  Administracji w Zamościu. Witamy w murach uczelni ponad 1000 studentów pierwszego roku.

Podobnie jak w ub. roku największą popularność wśród kierunków można odnotować na  fizjoterapii i to zarówno na studiach I jak i II stopnia. Co drugi student I roku WSZiA jest studentem fizjoterapii. – To jest to co mnie interesuje i mam nadzieję, że w przyszłości znajdę bez problemu pracę w Polsce, ale również i za granicą – mówi studentka tego kierunku. Mieszka w małej wsi koło Lubaczowa, skąd już kilka osób studiuje w Zamościu i to dzięki nim zdecydowała studiować fizjoterapię. Wśród kierunków medycznych sporym zainteresowaniem cieszy się również zdrowie publiczne ze specjalnością ratownik medyczny. Z tego kierunku studiów, chociażby ze względu na tryb niestacjonarny  prowadzonych zajęć, korzystają osoby już pracujące w zawodzie.

W ofercie uczelni pojawił się również nowy kierunek medyczny – pielęgniarstwo. Na tym kierunku uczelnia planuje w drugim semestrze roku akademickiego 2007/2008 uruchomić tzw. studia pomostowe dla osób po szkołach medycznych i pracujących w zawodzie.

Podobnie, jak w ub. roku, wśród „pierwszaków” jest również grupa blisko 20 osobowa studentów zagranicznych, z Ukrainy. Po kursie języka polskiego rozpoczęli naukę głównie na studiach stacjonarnych na kierunku administracja. 

Uczelnia w ofercie kształcenia w ramach dwóch wydziałów prowadziła rekrutację na ośmiu kierunkach. W ramach Wydziału Zarządzania i Administracji uczelnia oferuje kierunki: administracja, ekonomia, informatyka i ekonometria oraz ochrona dóbr kultury (kierunek nie został uruchomiony) . W ramach Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki – fizjoterapia, pedagogika, zdrowie publiczne oraz pielęgniarstwo.

Rekrutacja odbywała się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Dokumenty przyjmowało Biuro Rekrutacji w siedzibie uczelni przy ul. Akademickiej 4, pok. 5, rekrutacja@wszia.edu.pl. A także biura terenowe w Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie i Tomaszowie Lub.

mb

PUNKTY REKRUTACYJNE W REGIONIE

 1. Biłgoraj
  Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 65
  tel. (084) 686 53 93
 2. Chełm
  IV Liceum Ogólnokształcące
  ul. Św. Mikołaja 4
  tel. (082) 565 38 89
 3. Hrubieszów
  Urząd Miasta
  ul. Dobrzańskiego 1
  tel. (084) 696 23 80
 4. Tomaszów Lubelski
  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
  (Budynek ZNP)
  ul. Wyspiańskiego 4
  tel. (084) 664 38 65