Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Monografia na 10 – lecie

uczniowie o profesorze Haftku

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu utworzona została jako pierwsza, samodzielna, niepubliczna uczelnia wyższa w Zamościu, po likwidacji w końcu XVIII w. Akademii Zamojskiej. Nawiązując do tradycji akademickich, kontynuuje kształcenie na poziomie wyższym w Zamościu i regionie. W bieżącym roku uczelnia obchodzi swoje 10-lecie.

Książka prof. HaftekMisją uczelni jest zbudowanie w Zamościu silnego ośrodka akademickiego, umożliwiającego edukację i transfer wiedzy do praktyki, zarządzania i kierowania organizacjami, kreowanie rozwoju, przygotowanie kadr menedżerskich dostosowanych do aktualnych wymagań i potrzeb regionu, a także podniesienie wiedzy i ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa, niezbędnego w warunkach konkurencji w Zjednoczonej Europie. Uczelnia stawia sobie także za cel pełnienie roli kulturotwórczej, animowanie przedsiębiorczości oraz integrację środowiska lokalnego i regionalnego.

Aktualnie uczelnia prowadzi studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: ekonomia, administracja, informatyka i ekonometria, ochrona dóbr kultury, pedagogika, zdrowie publiczne oraz fizjoterapia na poziomie licencjackim oraz magisterskim. Zaawansowane są starania dotyczące uruchomienia nowego kierunku - pielęgniarstwa oraz studiów inżynierskich na kierunku budownictwo.
W trosce o rozwój naukowy oraz poziom dydaktyki, uczelnia zatrudnia wybitnych pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich (m.in.: z Lublina, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Lwowa, Łucka), o uznanym dorobku i autorytecie naukowym. Do grona tego należy Profesor Jan Haftek. Postać charyzmatyczna. Uczony o wielkim dorobku naukowym, organizator nauki i twórca wielu instytucji, placówek oraz przedsięwzięć medycznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Pogoda ducha Profesora Jana Haftka, życzliwość, uśmiech, prostolinijność, skromność - to tylko niektóre cechy dopełniające głębię Jego osobowości i bogatej wrażliwości.

Praca i obecność Profesora w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu znacząco wpływa na podniesienie poziomu dydaktycznego oraz umocnienie kierunku fizjoterapia. Fizjoterapia - medyczny kierunek studiów naszej uczelni, nawiązuje do tradycji Akademii Zamojskiej (1594-1784), w której od 1653 roku działała katedra, a od 1746 roku wydział medyczny. Organizatorem tego kierunku był ówczesny rektor Gaspar Solski - profesor medycyny i lekarz Jana Zamoyskiego.

Profesor Jan Haftek to człowiek o wielkich osiągnięciach, rozlicznych zainteresowaniach i kontaktach w Polsce, i na świecie. Dlatego trudną sprawą byłoby przedstawienie Jego sylwetki przez jednego autora. Zgodnie z sugestią Profesora tę wspólną laudację przygotowali koledzy, przyjaciele - w większości Jego uczniowie. Jest wśród nich profesor Tomasz Trojanowski - światowej sławy neurochirurg i przyjaciel Profesora. Profesorowie Andrzej Radek, Włodzimierz Jarmudowicz i Heliodor Kasprzak - wybitni neurochirurdzy polscy, którzy są uczniami Profesora i dziękują za dar losu, który pozwolił im zetknąć się z Profesorem dając możliwość czerpania z zasobów Jego wiedzy, umiejętności, a także bycia z Nim w głębokiej przyjaźni. Profesor Jan Skowroński, przyjaciel Profesora rozwija Jego nowatorskie metody leczenia operacyjnego i doskonalenia specjalnej dziedziny - neuroortopedii, której profesor Jan Haftek jest animatorem. Również współredaktor niniejszej publikacji, Andrzej Kwolek ma to szczęście, że już od wielu lat ma możliwość współpracy z Profesorem, najpierw jako najwyższej klasy konsultantem a następnie nauczycielem i niezawodnym przyjacielem. Zasługi Profesora dla rozwoju rehabilitacji polskiej są przecież ogromne i niepodważalne. Tę wspólną laudację doskonale uzupełniają i zamykają jakby specjalną klamrą wspomnienia towarzysza rozlicznych łowów - doktora Józefa Hryniewicza. Jego naukowe wywody dotyczące genetyki i historii zapewne będą bliskie wszystkim czytelnikom, zwłaszcza tym nieco starszym, bo chyba każdy pamięta piosenkę "pojedziemy na łów, na łów towarzyszu mój...".

Intencją publikacji jest nie tylko przybliżenie sylwetki Profesora, ale przede wszystkim zaprezentowanie Jego osiągnięć oraz drogi życiowej. Dla społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Profesor jest wzorem godnym naśladowania oraz przykładem człowieka oddanego nauce, pracy dla innych i dla dobra publicznego. Wyrażamy przekonanie, że publikacja spełni ten cel.

Bogdan Kawałko

Andrzej Kwolek