Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Nowe kierunki

Studia podyplomowe – szansą na zdobycie dodatkowych kwalifikacji

Uczelnia prowadzi  jeszcze nabór na studia podyplomowe, których termin rozpoczęcia zajęć planowany jest na listopad 2007 i luty/marzec 2008. 

W tegorocznej ofercie kształcenia Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji znalazły się kierunki: administracja służb granicznych, informatyka, edukacja regionalna - dziedzictwo regionu, marketing, pedagogika korekcyjna, pedagogika ogólna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika przedszkolna, pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, projektowanie systemów informatycznych, przedsiębiorczość w nauczaniu, rachunkowość, studium pedagogiczne, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne, zarządzanie bezpieczeństwem drogowym, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie projektami UE, zarządzanie w oświacie oraz całkowita nowość - odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii.

W tegorocznej rekrutacji dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się kierunki pedagogiczne, wiedza o społeczeństwie oraz informatyka.

Studia są dwusemestralne czyli doskonalące lub trzysemestralne – kwalifikacyjne. Cena waha się od 2700 do 3300 za cały okres studiów. Nie ma żadnych opłat wpisowych. Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty – dyplom ukończenia studiów, 2 zdjęcia oraz kwestionariusz osobowy.

Kursy poszczególnych kierunków mogą być uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób chętnych.  Dokumenty należy składać w siedzibie uczelni Collegium Maius pok. 4 przy ul. Akademickiej 4 w Zamościu, tel. 084 677 67 18, www.wszia.edu.pl.

mb