Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Dla kandydata na studia

Sprawdź w „PACE”

Chcesz mieć pewność, że uczelnia do której się wybierasz ma uprawnienia do prowadzenia kierunku a studia są organizowane na właściwym poziomie? Sam możesz to sprawdzić. Wystarczy wejść na stronę internetową Państwowej Komisji Akredytacyjnej  http://www.pka.edu.pl.

Państwowa Komisja Akredytacyjna jest organem działającym na rzecz jakości kształcenia. Kontroluje kierunki, na których są absolwenci. Podczas kontroli sprawdza wszystkie elementy organizacji studiów w danej uczelni od programów kształcenia, infrastruktury i kadry począwszy aż po opinie studentów.  W przeciwieństwie do komisji środowiskowych poddanie się ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena niesie za sobą konsekwencje w postaci decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów.

PKA może wystawić następujące oceny: wyróżniającą, pozytywną, warunkową negatywną. Dwie pierwsze świadczą o bardzo wysokim i wysokim poziomie jakości kształcenia, dobrej kadrze i spełnieniu wszystkich wymagań programowych i organizacyjnych. Ocena warunkowa świadczy o tym, że są pewne uchybienia w realizacji danego kierunku, ale wg PKA, są  możliwości usunięcia występujących braków w czasie nie dłuższym niż rok. Uchwała Prezydium PKA wskazuje te uchybienia oraz określa termin dokonania powtórnej oceny. Ocena negatywna może być wydana, jeżeli jednostka utworzyła kierunek lub specjalność zawodową z naruszeniem przepisów prawa lub prowadzi kształcenie na poziomie znacznie niższym od niezbędnego minimum. W konsekwencji może oznaczać to zamknięcie kierunku.

Aby sprawdzić kierunek, który nas interesuje, wystarczy w wyszukiwarce Państwowej Komisji Akredytacyjnej wprowadzić dane uczelni, na temat której chcemy uzyskać informacje. Warto to zrobić zanim się podejmie decyzję o studiach i złoży dokumenty. 

mb