Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Sympozjum

Rodzina kolebką powołań

Rok 2007 został ogłoszony w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezjalnym Rokiem Rodziny. Przebiega on pod hasłem „Rodzina kolebką powołań”.

SympozjumWśród różnych działań podjętych wramach tych obchodów znalazły się uroczystości religijne, których punktem centralnym była Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim w dniach 15 i 16 lipca, prelekcje, wykłady, sympozja. W ramach obchodów, 1 września odbyło się sympozjum diecezjalne w roku rodziny. Jego organizatorem był Referat Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej kierowany przez ks. dyrektora Stanisława Roga, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu.

W programie sympozjum znalazły się: Msza św. w Zamojskiej Katedrze oraz trzy wykłady w Collegium Novum WSZiA. Ks. dr Franciszek Nieckarz w wykładzie „Sytuacja współczesnej rodziny - poszukiwanie dróg wyjścia z kryzysu” wskazywał na zagrożenia, z którymi powinna uporać się współczesna rodzina. Przypomniał prawdę że rodzina ma być miejscem dorastania do miłości, doskonałości oraz świętości. Dr Anna Irzmańska-Hudziak wygłosiła wykład „Sukces małżeński”, w którym zwróciła uwagę, że trwałe i szczęśliwe małżeństwo jest sukcesem, który prowadzi do zadowolenia, wierności i szczęścia, a macierzyństwo i ojcostwo to ważne dziedziny realizacji siebie. Dr Halina Iwańczyk w wykładzie „Rodzina prowadzi ku dorosłości” wskazała na rodzinę, która ma doprowadzić człowieka do dorosłości czyli autonomii. Rodzina powinna uświadomić sobie cel wychowania. Działać świadomie - wychowując ludzi świadomych siebie i swoich możliwości oraz celu ostatecznego, jakim jest świętość.

Sympozjum skierowane było do pracowników poradni rodzinnych, katechetów, księży, pracowników WSZiA i wzięło w nim udział około 200 osób. Uczestniczyli w nim także - ks. bp dr Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczowski oraz prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji - Bogdan Kawałko.

Uczelnia, poprzez współpracę w organizowaniu tego typu przedsięwzięć, czynnie włącza się w definiowanie i rozwiązywanie aktualnych tematów społecznych, jakimi są m.in. sprawy związane z rolą i miejscem rodziny we współczesnym świecie oraz wychowaniem młodzieży.

Danuta R. Kawałko