Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Badania w WSZiA w projekcie EQUAL

Lubelskie – część globalnej wioski

logoW ramach prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji badań pt. „Barometr nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim”1 przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa zadano kilka pytań o dostęp do sieci Internet. Uzyskane wyniki są bardzo optymistyczne. Zauważalna jest nieznaczna różnica między odpowiedziami firm (gdzie notuje się większy udział odpowiedzi pozytywnych) a domostwami (gdzie odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp jest mniejszy). Należy jednak zwrócić uwagę na i tak bardzo wysoki udział deklarowanych odpowiedzi pozytywnych, które w obu przypadkach przekraczają 50% odpowiedzi ogółem.
W badaniach NetTrack prowadzonych przez firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC za okres marzec-maj 2007 r. szacuje się, że w grupie osób między 15 a 75 rokiem życia około 42% to internauci,2 zaś szacowana liczba Polaków korzystających z sieci to 12,7 mln osób.

Dostęp do sieci wśród mieszkańców województwa

Badanie objęto 350 osób reprezentujących gospodarstwa domowe. Wśród badanych przeważały kobiety (60,6%). Dużą część badanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim. Jedynie co dziesiąty z badanych wykazał w ankiecie wykształcenie podstawowe, zaś jedna czwarta wykazała wykształcenie wyższe. Ponad połowa (53,7%) badanych pochodziła z obszarów wiejskich.
Wśród przebadanych 350 gospodarstw domowych ponad połowa (52,3%) wykazała w ankiecie, że posiada dostęp do sieci. Część osób nie posiadających dostępu do Internetu (15,1%) wykazała chęć podłączenia się w najbliższym czasie. Pozostali ankietowani nie deklarują chęci uzyskania dostępu do Internetu. Czytaj całość

1 Kwartalne badania nastrojów w województwie lubelskim są prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji od II kwartału 2001 roku. Od 2005 roku są one częścią projektu Equal - System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych.

2 Szybisty Z: 42% Polaków w wieku 15-75 lat to internauci