Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

10 lat dla miasta i regionu

Rektor Jan AndreasikKształcenie praktyczne studentów – nowe wyzwania dla uczelni

Rozmowa z dr Janem Andreasikiem,  Rektorem  Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

W czerwcu otwarto na terenie Samodzielnego Niepublicznego Szpitala Spółka z o.o. w Zamościu NZOZ Centrum Rehabilitacji WSZiA. Jednocześnie Uczelnia obchodzi dziesięciolecie istnienia….

Ze względu na rozwój kierunków medycznych w naszej uczelni czyli fizjoterapii, zdrowia publicznego a ostatnio również pielęgniarstwa musimy dbać o najwyższą jakość infrastruktury, która służy przede wszystkim studentom podczas zajęć. Nie można, jeżeli chce się osiągać najwyższy poziom kształcenia studentów, posługiwać się współcześnie tylko kredą i tablicą. Potrzebna jest odpowiednia infrastruktura techniczna i przede wszystkim zdobywanie doświadczenia podczas praktyk zawodowych. Dziesięć lat działalności uczelni i wysokie miejsca w rankingach ogólnopolskich zobowiązują nas do aktywności. Stąd nowe przedsięwzięcia jak Centrum Rehabilitacji w Zamościu czy Centrum Hipoterapii w Kielnarowej pod Rzeszowem

Ale świetne obiekty i urządzenia, nawet te najbardziej nowoczesne, to nie wszystko...

Ma Pani rację. Jakość kształcenia związana jest ściśle z odpowiednim wyposażeniem, ale urządzenia bez wysoko specjalistycznej kadry na niewiele się zdadzą. Stąd zatrudniamy w uczelni wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki. Tutaj  wspomnę tylko tych, związanych z kierunkiem fizjoterapia: prof. dr hab. Jana Haftka, prof. dr hab. Krzysztofa Marczewskiego, dr hab. Andrzeja Kleinroka  dr. hab. Wiesława Siwka, dr hab. Andrzeja Kwolka.

Centrum to przede wszystkim miejsce ćwiczeń i praktyk dla studentów, ale od 1 sierpnia świadczy również usługi rehabilitacyjne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia….

- Studenci muszą zdobywać wiedzę podczas praktyk, z pacjentem. W regionie zamojskim zaś są ogromne potrzeby w obszarze rehabilitacji. Dzięki uruchomieniu Centrum Rehabilitacji możemy połączyć edukację z praktycznym leczeniem pacjentów. Jest to korzyść zarówno dla studentów jak i pacjentów. Dzięki podpisanemu kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia możemy świadczyć usługi bezpłatne dla pacjentów. Mamy nadzieję, że zatrudniona kadra, którą stanowią najlepsi absolwenci naszej uczelni oraz lekarze specjaliści rehabilitacji będzie dobrze służyć pacjentom i studentom.

W ofercie uczelni pojawił się nowy kierunek pielęgniarstwo...

Pod koniec roku planujemy nabór na tzw. studia pomostowe czyli dla osób pracujących w tym zawodzie. Sądzę, że podobnie jak fizjoterapia, będzie to dobra propozycja kształcenia. Rynek pracy w tej dziedzinie rozwija się szybko. Oferty pracy już dzisiaj posiadają szpitale krajowe, zaś w innych państwach UE potrzeby są nieograniczone. A płace… będą rosły jak w innych dziedzinach gospodarki.

Uczelnia zaczynała od kierunków biznesowych typu administracja, ekonomia czy informatyka, czy w dalszym ciągu jest zainteresowanie tymi kierunkami?

Parę lat temu wszyscy chcieli studiować marketing czy zarządzanie. Takie były potrzeby gospodarki. Sądzę, że w dalszym ciągu ekonomiści (szczególnie analitycy, handlowcy czy księgowi), pracownicy administracyjni czy informatycy są potrzebni na rynku pracy. Realizacja projektów w ramach funduszy strukturalnych, administracja sieciami komputerowymi czy obsługa księgowa firm to rozwojowe obszary zatrudnienia. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji wprowadza nowe specjalności, modyfikuje programy nauczania pod kątem potrzeb rynku pracy. O tym, że robimy to dobrze, świadczą kolejne pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Istotnym jest jednak ciągłe łączenie teorii i z praktyką życia gospodarczego. To jest nasz kierunek rozwoju.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Bzówka