Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Birety w górę

GRADUACJA 2007

Swoich absolwentów Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki pożegnała Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 4 i 5 października.

10 października dyplomy zostaną wręczone absolwentom Wydziału Zarządzania i Administracji. W tej grupie będzie 14 absolwentów kierunku ochrony dóbr kultury.

Prawie 400 osób ukończyło w tym roku studia na kierunkach: zdrowie publiczne, fizjoterapia oraz pedagogika. Blisko 250 skończyło administrację, ekonomię, informatykę i ekonometrię oraz ochronę dóbr kultury. Graduacji zwykle towarzyszy szczególny nastrój. Absolwenci są ubrani w togi i birety. Dyplomy, w obecności zaproszonych gości, wręczają dziekani wydziału.

Graduacja

- Otrzymacie Państwo dyplomy licencjackie, które są potwierdzeniem, że nie zrobicie już krzywdy pacjentom. Mam nadzieję, że sięgnięcie po kolejny tytuł magistra, który jak Wam wiadomo, oznacza osobę, która może uczyć. Dla przypomnienia powiem, że minister oznacza służbę, ale o tym już niewielu pamięta – słowa gratulacji składał absolwentom fizjoterapii I stopnia prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki WSZiA.

- Takiego rocznika jak ten to już nie będzie - z żalem żegnał absolwentów pedagogiki prodziekan wydziału dr Janusz Skwarek. W tej grupie absolwentów były dwie stypendystki ministra nauki i szkolnictwa wyższego – Ewelina Głowacz i Sylwia Dziuba.

Cały rocznik zapisał się w historii uczelni dużą aktywnością w organizacji różnorodnych seminariów, konferencji i debat. Pedagodzy uczestniczyli w wolontariacie na rzecz Zakładu Karnego, Domów Dziecka, zamojskich szpitali czy hospicjum w Łabuniach. To o tych studentach mówili wykładowcy, że wprowadzają ogromną dawkę energii w organizm uczelni.    

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wypromowała przez 10 lat swojej działalności prawie 7300 absolwentów.

mb