Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

10 lat działalności WSZiA

Gaudeamus po raz jedenasty

Uroczysta XI inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu odbędzie się 17 października 2007 r. Wykład inauguracyjny pt.: "Być Polakiem w Europie" wygłosi dr Jarosław Gowin, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, senator RP.

Tradycyjnie inauguracja rozpocznie się uroczystą Mszą św. o godz. 11 w zamojskiej Katedrze pod przewodnictwem bpa dr Wacława Depo. Po nabożeństwie studenci i senat uczelni przejdą ulicami Starówki do Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza, gdzie odbędzie się druga część uroczystości – immatrykulacja studentów pierwszego roku.  

I to oni są tego dnia najważniejsi w uczelni. W tym roku przyjęto do WSZiA 1000 studentów na Wydziały: Fizjoterapii i Pedagogiki oraz Zarządzania i Administracji. Do ślubowania i pasowania na studenta zostali zaproszeni najlepsi studenci, reprezentanci poszczególnych kierunków, którzy studia rozpoczną bezpłatnie w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc.

Podczas inauguracji wręczone zostaną również nagrody i wyróżnienia dla absolwentów. Dyplomy z wyróżnieniem dla osób, które przez cały okres studiów uzyskały średnią 4,5. Berełka otrzymają absolwenci, którzy napisali najlepsze prace dyplomowe.

mb