Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bogactwo Trzeciego Wieku

Najstarsi studenci w Zamościu, czyli Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął oficjalnie rok akademicki uroczystą VI inauguracją, 10 października w Collegium Novum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykład inauguracyjny na temat „Społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe, sieciowe” wygłosił prof. Sławomir Partycki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Szósty rok swojej działalności ZUTW rozpoczyna jako stowarzyszenie. Do jego władz należą prezes Zofia Piłat, wiceprezes Emilia Greszta, skarbnik Hieronima Gędek, sekretarz Józef Piłat, członkowie zarządu – Wiesława Łopacińska, Józefa Filipowicz i Lucyna Stąsiek. Uniwersytet pracuje pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Zajęcia współorganizują i wspierają lokalne instytucje m.in. Zamojski Dom Kultury,  Muzeum, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska. Do końca roku ZUTW będzie realizować program „Promocja zdrowia i polepszenie jakości życia osób starszych” dofinansowany przez budżet miasta Zamość. Ten projekt obejmuje wykłady z dziedziny zdrowia fizycznego i psychicznego, warsztaty sprawnościowe, żywieniowe i imprezy integracyjne. Uniwersytet liczy obecnie ok. 200 słuchaczy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Stanowimy grupę osób o wielkim potencjale intelektualnym. Myślę, że warto dzielić się tym bogactwem z innymi, bo „czas, płynie czas, po cichutku kradnie nasze dni...”- napisała w informatorze kierownik ZUTW Zofia Piłat.

mb