Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Nowy kierunek

Akredytacja na Pielęgniarstwo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Maksymalną liczbę punktów (48) uzyskała uczelnia podczas kontroli Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. Pozytywnie oceniono program i jakość kształcenia, bazę i kadrę dydaktyczną oraz osiągnięcia szkoły. Uczelnia planuje uruchomić tzw. studia pomostowe, przeznaczone dla osób, które ukończyły szkoły medyczne i pracują w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza.

Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego Pani prof. dr hab. Irena Wrońska pismem MZ-KRASZM-078-177-2/DZ/07 z dnia 12.07.2007 r., poinformowała Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu o pozytywnej ocenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i skierowaniu wniosku do Ministra Zdrowia o przyznanie akredytacji na tym kierunku na okres 3 lat. Z protokołu wizytacji zespołu Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na kierunku pielęgniarstwo wynika że: "...Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i dokonaną oceną stanu faktycznego spełnienia standardów.

Za sposób realizacji programu kształcenia - zespół przyznał: 19 punktów na 19 możliwych

  1. Za kadrę prowadzącą kształcenie - zespół przyznał: 6 punktów na 6 możliwych
  2. Za bazę dydaktyczną uczelni - zespół przyznał: 17 punktów na 17 możliwych
  3. Za ocenę jakości kształcenia i osiągnięć uczelni – zespół przyznał: 6 punktów na 6 możliwych

Łącznie przyznano punktów 48 na 48 możliwych.”

Opr. mb