Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Od redaktora naczelnego

Witam serdecznie w murach uczelni studentów pierwszego roku. To ich energia, zaangażowanie w życie szkoły oraz zapał do podejmowania niebanalnego wyzwania – studiowania, powoduje kolejne odrodzenie w krwioobiegu całej społeczności akademickiej.

Nasze Forum 36Dobre też musi się kończyć. I tak zakończyli edukację w naszej uczelni absolwenci kierunku – ochrona dóbr kultury. Był to pierwszy i jedyny jak do tej pory rocznik. Czy uda się jeszcze reaktywować ten kierunek? Być może jest to wyzwanie na kolejny rok rekrutacji. Zdaniem naszego profesora Bonawentury Pawlickiego, jest to możliwe i potrzebne miastu.

Z nowym wyzwaniem również zmierzymy się już pod koniec tego roku kalendarzowego. Jest nim uruchomienie studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo. To kolejny nowy kierunek medyczny w ofercie naszej uczelni.

W kwietniu będziemy organizatorem międzynarodowego przedsięwzięcia Intensywnego Kursu IP dla studentów z kierunku informatyki z połowy Europy. To dzięki naszej uczelni Zamość stanie się na dwa tygodnie międzynarodowym centrum kształcenia.

Ale zaraz, trochę się rozmarzyłam, bo to zwykle w grudniowym numerze zapowiadam, co się wydarzy w kolejnym nadchodzącym. Więc koniec „rozkojarzeń”, bo przed nami kolejna XI inauguracja roku akademickiego.