ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Ranking Home&Market

TRZECIA W POLSCE PIERWSZA W REGIONIE

Według rankingu magazynu ekonomicznego Home&Market, opublikowanego w marcu br., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu znalazła się pierwszej trójce najlepszych uczelni z licencjatem w kraju. 

Szkoły zostały ocenione na podstawie informacji pochodzących z nadesłanych ankiet. Przyznano punkty w trzech kategoriach - poziom edukacji, rozwój studentów i ocena kadry. Uczelnia miała możliwość uzyskania 110 punktów. Żadna z 40 branych pod uwagę nie uzyskała maksimum punktów. Redakcja magazynu ekonomicznego sklasyfikowała uczelnie w podrankingach: uczelni nadających tytuł wyłącznie licencjata, maksimum magistra i maksimum doktora oraz szkoły o najwyższym poziomie edukacji, najlepszych możliwościach rozwoju dla studentów oraz najlepszą kadrą. 

W klasyfikacji ogólnej, gdzie wzięto pod uwagę 40 uczelni niepublicznych szkół biznesu, uczelnia zamojska zajęła 17. miejsce, uzyskując 66 punktów. Na miejscu 24. znalazła się druga uczelnia niepubliczna z naszego regionu – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajęła uczelnia warszawska – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w podrankingu: uczelnie z najlepszą kadrą, zdobyła maksymalną liczbę punktów. Maksymalną liczbę punktów uczelnia uzyskała również w podrankingu oceniającym możliwości rozwoju studentów. W klasyfikacji uczelni z licencjatem WSZiA zajęła trzecie miejsce w kraju, zaraz po uczelniach z Bydgoszczy i Siedlec. 

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.