ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

5–lecie Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

NAJSTARSI STUDENCI ŚWIĘTUJĄ

- Gratuluję przede wszystkim słuchaczom Uniwersytetu, że nie bali się wyjść z domu i zrobić coś dla siebie – mówiła Zofia Piłat, kierownik ZUTW 6 czerwca br. w Collegium Novum. 

W ciągu 5–letniej działalności Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przewinęło się 743 słuchaczy.    fot. mb

- Jesteśmy bardzo dumni, że uniwersytet jest afiliowany przy uczelni. Przełamujecie Państwo stereotypy na temat ludzi w podeszłym wieku. Jesteście bardzo aktywnymi uczestnikami wszystkich imprez organizowanych przez uczelnię, m.in. stałymi słuchaczami wykładów na Sacrofilmie. To dzięki Wam powstała Akademia Zamojska, bo na Wasze spotkania przychodzą wykładowcy z różnych uczelni, nie patrząc na podziały i różnice – podkreślił prorektor Bogdan Kawałko, opiekun uniwersytetu ze strony władz uczelni. W spotkaniu z okazji 5–lecia ZUTW uczestniczył również prorektor Mieczysław Kowerski. Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku został przez Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu uhonorowany medalem „Scholae Amicis”. 

Z okazji 5–lecia działalności uniwersytetu gratulacje słuchaczom złożyli również wiceprezydent Zamościa Iwonna Stopczyńska, przedstawiciele i szefowie innych instytucji wspierających: Zamojskiego Domu Kultury, Galerii BWA, Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamojskiego, lubelskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Biłgoraju oraz Akademii Rolniczej. 
W ciągu 5–letniej działalności Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przewinęło się 743 słuchaczy. Odbyło się 236 wykładów wygłoszonych m.in. przez 11 profesorów i 20 doktorów z różnych uczelni w regionie. Uniwersytet, co sami podkreślają jego studenci, stworzył okazję do wyjścia z domu, poszerza wiedzę, pomaga nawiązywać nowe przyjaźnie i sympatie, a przede wszystkim umożliwia, często osobom samotnym, kontakty z ludźmi. 

Największą popularnością, wśród studentów uniwersytetu, cieszą się zajęcia związane z medycyną, zdrowiem i urodą, dlatego np. powstały dwie grupy, które ćwiczą na basenie. Słuchacze integrowali się na 16 wycieczkach, w tym 6 zagranicznych. Ciągle organizują wspólne ogniska, pikniki, bale sylwestrowe. Ok. 90 osób skorzystało ze szkolenia, organizowanego w naszej uczelni, w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu. 

Podczas spotkania, studenci piątego roku otrzymali pamiątkowe dyplomy i oficjalne „zaproszenie na studia doktoranckie”. Wśród nich zabrakło ś.p. Krystyny Portuś, szefowej Rady Słuchaczy ZUTW. – Ona z góry podpowiada nam, co możemy zrobić – wspominała swoją koleżankę Zofia Piłat. 

Dyplomy dla "absolwentów" Uniwersytetu wręczyli prorektorzy: 
Mieczysław Kowerski i Bogdan Kawałko

Uniwersytet, dotychczas formalnie istniejący przy Zamojskim Towarzystwie „Renesans”, stał się stowarzyszeniem. Taka forma działalności ułatwi pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym również z UE, na jego działalność. 

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.