ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Z wizytą u ministra

STUDENCI NA DRODZE DO DYPLOMACJI

Studenci Koła Naukowego Integracji Międzynarodowej, 16 maja 2007 spotkali się z Pawłem Kowalem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. 

Koło Naukowe Integracji Międzynarodowej, działające w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, skupia w swojej strukturze piętnastu członków. Opiekunem koła jest prorektor ds. rozwoju Bogdan Kawałko, natomiast przewodniczącą - Barbara Kolbus.

Członkowie koła uczestniczą w konferencjach, rozgrywkach międzynarodowych, wymianach międzynarodowych w ramach programu Socrates/ERASMUS, w stażach zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci, współpracują ze studentami z zagranicy, w tym również z Ukrainy. Współpracują także przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych, a realizowanych przez naszą uczelnię. Są konsultantami Centrum Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT. W tym roku koło było głównym organizatorem VII Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych (25 maja br.).

Wśród tematów, którymi zajmuje się koło, jest również współpraca polsko–ukraińska, dlatego też pomysł spotkania z sekretarzem stanu Pawłem KOWALEM w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest wynikiem zainteresowań studentów. W spotkaniu uczestniczył także Krzysztof Chąślicki – naczelnik wydziału ruchu osobowego w wydziale konsularnym MSZ. W skład grupy studentów wizytujących ministerstwo znaleźli się Barbara Kolbus – przewodnicząca koła, Ewelina Włodarczyk, Kamila Popławska, Iryna Bondarczuk, Bohdan Prystupa, Andrij Kornijczuk, Katarzyna Zieleniucha, Ewelina Korga oraz Beata Sioma.

Po wystosowaniu pisma i otrzymaniu zgody oraz zaproszenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, studenci udali się do Warszawy. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych przywitał nas asystent ministra Bartosz Grodecki. Zaproszono nas do Sali im. Jerzego Giedroycia. Minister przywitał się z nami bardzo serdecznie. W czasie spotkania wysłuchał naszych problemów i zapytań, na które otwarcie i wyczerpująco udzielał odpowiedzi.

Tematy, które zostały poruszone w czasie spotkania, wiązały się z głównymi zainteresowaniami studentów Koła Naukowego Integracji Międzynarodowej. W szczególności chodziło o problem relacji i polityki Polski wobec krajów wschodnich, w tym Ukrainy. Bardzo ciekawe były tematy związane z działalnością MSZ w zakresie promowania Polski w świecie, a także zasad przyznawania wiz obywatelom ukraińskim.
Spotkanie przyniosło wiele korzyści obu stronom: studenci otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a minister dowiedział się o problemach młodego pokolenia Polaków i Ukraińców żyjących na pograniczu. 

Zdaniem studenta ukraińskiego Bohdana Prystupy „spotkanie wyjaśniło wiele kwestii dotyczących przebywania studentów z Ukrainy na terytorium RP. Zostały wyjaśnione zasady wprowadzenia „wiz Schengen”, co jest ważne dla studentów takich jak ja. Był omówiony problem praktyk studentów z Ukrainy za granicą oraz kwestia pozyskania stypendiów z innych funduszy niż środki własne uczelni. Cieszę się, że mogłem omówić te problemy na najwyższym poziomie, ponieważ wyjaśnienia pośrednich urzędników były często zbyt ogólne i lakoniczne”. 

Ewelina Włodarczyk, studentka I roku ekonomii: – „Byłam mile zaskoczona, gdy minister przywitał nas, w tak można by powiedzieć, koleżeński i bezpośredni sposób. Nie udawał nikogo, nie wywyższał się, wysłuchał nas i odpowiedział na pytania. Wyobrażałam sobie to inaczej. Sądziłam, że będzie bardzo oficjalnie i sztywno, a było zupełnie inaczej”.

Barbara Kolbus

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.