ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Ochrony Dóbr Kultury

PROFESOR WIKTOR ZIN (1925-2007)

W trakcie przygotowań do zajęć ze studentami w rzeszowskiej WSIiZ, 17 maja br. zmarł nagle prof. Wiktor Zin. 

Profesor Wiktor Zin podczas konferencji prasowej (2004r.)

Profesor Wiktor Zin był postacią związaną z Zamojszczyzną. Urodził się w Hrubieszowie, gdzie chętnie powracał do rodzinnego domu. Swoje związki z Hrubieszowem i tą ziemią zawsze podkreślał. Wyjątkowo kochał Kresy Wschodnie i ludzi tu mieszkających, a szczególnie swoje miasto Hrubieszów. Chętnie i często przyjeżdżał do Zamościa, kilkakrotnie goszcząc także w naszej uczelni. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, stał się oddanym zwolennikiem działań na rzecz zachowania, dbałości i ukazywania w Europie całego dziedzictwa narodowego i kulturowego Polski. 

Był architektem, pracownikiem naukowym, działaczem kultury. Niemal całe swoje życie zawodowe związał z Politechniką Krakowską, gdzie pracował od 1954 r. do chwili przejścia na emeryturę, od 1962 r. kierując Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. W latach 1978-81 piastował urząd generalnego konserwatora zabytków, w randze wiceministra, Ministerstwa Kultury i Sztuki. Społecznie pełnił, m.in. funkcję kanclerza kapituły odznaczenia „Polonia Mater Nostra est”. Był uznanym i cenionym w Polsce specjalistą z zakresu konserwacji zabytków. Autorem cennych publikacji poświęconych problematyce renowacji zabytkowych zespołów oraz konserwacji dzieł sztuki. Wiele uczynił dla rewitalizacji Zamościa. 

Ale przede wszystkim Profesor Wiktor Zin znany był jako znakomity rysownik. Był autorem kilku programów telewizyjnych, popularyzujących historię i sztukę polską, z najbardziej znanym wśród nich programem „Piórkiem i węglem”. Prowadził również audycje radiowe, m.in. w Radio Bis „Półgłosem i ciszą”. Jego obrazy i rysunki zdobią galerie oraz znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i zagranicą. Był także twórcą scenografii do spektakli i oper.

Profesor bardzo życzliwie i ciepło odnosił się i mówił o naszej uczelni. Uczestniczył w pracach nad formowaniem nowego kierunku studiów – ochrona dóbr kultury, najpierw jako konsultant koncepcji, a później jako jego życzliwy promotor. W czasie jednego ze spotkań w Krakowie przedstawił swoją wizję nowego kierunku, w której zapisał, że mają to być studia „..unikatowe w skali Polskiej…”. Zapisał to nawet swoim niepowtarzalnym pismem na kartce papieru, co świadczy jak poważnie i z troską podchodził do spraw związanych z naszą historią i dziedzictwem narodowym. 

Osobiste zapiski Profesora na temat kierunku ochrona dóbr kutury

Potwierdza to także wypowiedź Profesora na spotkaniu z dziennikarzami w WSZiA w dniu 2 lipca 2004 roku:

„...poprzez uruchomienie kierunku studiów ochrona dóbr kultury sięgamy do wartości fundamentalnych. Jest to ogromnie ważne, zwłaszcza teraz, gdy Polska jest już w strukturach Unii Europejskiej, bowiem musimy zadbać o nasze dziedzictwo, wspaniałe pomniki kultury, zabytki i cmentarze. Musimy umieć je wypromować, ale i o nie zadbać, aby były godnym znakiem działalności naszej i naszych przodków. Zamość, „miasto idealne”, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Morando, jest doskonałym miejscem na tego rodzaju studia. Zamość jest stolicą unikalnego regionu w skali europejskiej i nie przypadkowo jest miastem Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W tym kontekście nowy kierunek stwarza szanse dla wielu młodych ludzi z całego regionu południowo–wschodniej Polski”. 

Bogdan Kawałko

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.