ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 


Studentki - Ania i Ewelina - podczas konferencji w Łucku.      fot. arch. js

Konferencja naukowa

PEDAGODZY W ŁUCKU

Studentki pedagogiki Ewelina Głowacz, Anna Kot oraz dr Józef Rejman i dr Janusz Skwarek, przedstawiciele Katedry Pedagogiki naszej uczelni uczestniczyli w dn. 24 i 25 kwietnia w konferencji pedagogicznej w Uniwersytecie Wołyńskim im. Łesi Ukrainki. 

Pedagogika nie zna granic...
fot. arch. js

Relacja uczestników 
Podczas dwudniowej konferencji pedagogicznej miałyśmy okazję nie tylko zaprezentować swoje referaty przed rzeszą ukraińskich studentów i pracowników naukowych, ale również poznać przedstawicieli kadry pedagogicznej Uniwersytetu Wołyńskiego, jak i studentów tamtejszej uczelni. Poznać ich wspaniałą kulturę: poezję i muzykę. 

Przebieg konferencji w znacznym stopniu różnił się od tych, które są organizowane przez naszą uczelnię. Pierwszy dzień podzielono na dwie części: naukową i artystyczną (występy działających przy uczelni zespołów tanecznych, muzycznych i poetyckich). W przedstawieniach brały udział dzieci ze szkół i przedszkoli w Łucku, studenci, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej prof. Petro Husak oraz nasz wspaniały dziekan Janusz Skwarek. Należy dodać, że Pan dziekan o swoim występie dowiedział się na chwilę przed koncertem, ale wypadł bardzo dobrze.

Drugi dzień konferencji wypełniły warsztaty naukowe. Zajęcia odbywały się w dwóch aulach, w taki sposób, że każdy mógł sobie wybrać coś interesującego dla siebie. Zadziwiająca dla nas okazała się chęć wspólnego uczestnictwa studentów i wykładowców, którzy pracowali w grupach tematycznych. Każdy student aktywnie brał udział w zajęciach. Na zakończenie konferencji studenci i pracownicy naukowi uniwersytetu podjęli próbę podsumowania trudnych tematów, jakie były poruszane w trakcie obrad. Podczas dyskusji można było z łatwością zauważyć panujące wśród uczestników wzajemne poszanowanie, miłą atmosferę, a przede wszystkim brak dystansu między studentami a ich wykładowcami. Studenci wypowiadali się w sposób swobodny i nieskrępowany. 

Pobyt na Ukrainie i uczestnictwo w tej konferencji wzbogaciło nas o nowe doświadczenia i miłe wspomnienia. Było po prostu super!!!

Ewelina i Ania

Referaty opublikowane przez studentów WSZiA w Zamościu na Międzynarodowej Społeczno-Pedagogicznej konferencji Studentów i Młodych Naukowców, która odbyła się na Uniwersytecie Wołyńskim w Łucku w dniach 24-25 kwietnia 2007 r.

  • Głowacz E., Używki plaga wśród młodzieży, 
    [w:] Druga międzynarodowa społeczno-pedagogiczna 
    konferencja studentów i młodych naukowców. 
    Wyd. Uniwersytetu Wołyńskiego, Łuck 2007.

  • Kot A., Semczuk M., Uzależnienie behawioralne a komunikacja interpersonalna, [w:] Druga międzynarodowa społeczno-pedagogiczna konferencja studentów i młodych naukowców. Wyd. Uniwersytetu Wołyńskiego, Łuck 2007.

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.