ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

GRATULACJE DLA PANI DOKTOR

Agnieszka Sawicka, pracownik Katedry Fizjoterapii i Niepublicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, 8 czerwca obroniła pracę doktorską na temat „Układ krążenia a funkcje kognitywne u chorych dializowanych”. 

Promotorem pracy był profesor Krzysztof Marczewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki, recenzentami - profesorowie Andrzej Kleinrok i Andrzej Czernikiewicz. Pani doktor Agnieszka Sawicka pracuje w naszej uczelni od lutego 2005. Serdeczne gratulacje

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.