ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

WIĘCEJ KRWI NIŻ PRZED ROKIEM

ODDAJ KREW! 

Pod takim hasłem 14 czerwca br. w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji wraz z zamojskim oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowała akcję honorowego oddawania krwi. Ze strony uczelni koordynatorem akcji był dyrektor administracji Andrzej Łygas. 

Oddawanie krwi jest bezbolesne.    fot. mg

Akcja, która w tym roku odbywała się pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi, przyniosła oczekiwane rezultaty. Pobiliśmy własny rekord sprzed roku. 62 osoby zostały zarejestrowane w punkcie oddawania krwi. Zbliżają się wakacje, podczas których co roku RCKiK odnotowuje spadek liczby dawców i jednoczesny wzrost zapotrzebowania na krew (spowodowany jest zwiększającą się liczbą wypadków na drogach i w rolnictwie). Dlatego pracownicy centrum zachęcają do oddawania krwi. Dawcą może być osoba pełnoletnia, zdrowa, która nie chorowała na żadne poważne choroby (w tym choroby zakaźne). Mieszczący się przy Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II Oddział RCKiK jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 13.30.

Ty też możesz oddać krew, wystarczy, że: 

 • Masz od 18 do 65 lat i ważysz co najmniej 50 kilogramów 

 • W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano u ciebie tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała 

 • W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, artroskopii, laparoskopii) 

 • W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie byłeś leczony krwią lub jej składnikami. 

Możesz oddać krew po okresie: 

 • 6 miesięcy po dużych zabiegach chirurgicznych 

 • 2 tygodni po przebyciu grypy lub infekcji z gorączką powyżej 38° C

 • 7 dni po wykonaniu małego zabiegu chirurgicznego
  (np. usunięcie zęba) 

 • 48 godzin po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce anatoksyną przeciwtężcową 

 • 3 dni po zakończeniu miesiączki 

 • 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu ciąży. 

Procedura oddania krwi, krok po kroku 

 1. Spożycie lekkostrawnego posiłku w domu. 

 2. Rejestracja dawcy w bazie RCKiK oraz wypełnienie kwestionariusza. 

 3. Badanie wstępne. 

 4. Badanie i wywiad lekarski. 

 5. Pobór krwi – do 10 minut. 

 6. Krótka regeneracja sił. 

 7. Odbiór 8 czekolad i drobnego upominku. 

Ważne 

 • Oddawanie krwi jest bezbolesne. 

 • Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, warunki sterylne. 

 • Każdy dawca jest badany laboratoryjnie przed pobraniem, by ustalić, czy odpowiada wymaganiom zdrowotnym. 

 • Krew każdego dawcy jest także badana na obecność zarazków chorób wenerycznych, aids i żółtaczki zakaźnej. 

Krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych: 

 • Oznaczenie grupy krwi w układzie a b 0 i rh. 

 • Pełnej morfologii krwi. 

 • Aktywności aminotransferazy alaninowej – alat. 

 • Znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu b i c, aids (hiv-1/hiv-2) oraz zakażeń kiłą. 

Krwiodawca, który honorowo odda krew otrzyma: 

 • Zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy/szkole z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 • Posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii. 

 • Zwrot kosztów przejazdu do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 

 • Drobne upominki od sponsorów i Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi oraz możliwość bezpłatnego wykonania KREWKART®.

Informacje ze strony www.krewniacy.pl 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.