ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Nie pamiętam tak intensywnego czerwca. Trzy kontrole bardzo ważne, w tym jedna decydująca o rozpoczęciu kształcenia na nowym kierunku – pielęgniarstwo. Ale o tym w kolejnym numerze gazety. 

22 czerwca - otwarcie Centrum Rehabilitacji, ważnego dla studentów, ze względu na praktyki zawodowe, ważnego dla kadry profesorskiej, ze względu na badania naukowe i w końcu dla społeczności miasta – bo będzie służyć jako ośrodek usług rehabilitacyjnych (w tym również, miejmy nadzieję, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia). 
13 sierpnia mija 10 lat od wpisania uczelni w rejestr ówczesnego ministerstwa. 10 lat to ponoć jeszcze nie jest poważny jubileusz, jak niektórzy twierdzą. Dla mnie to jest 10 lat działalności pierwszej uczelni niepublicznej w Zamościu. Pierwszej - ze względu na czas rozpoczęcia swojej działalności, pierwszej - ze względu na liczbę studentów, pierwszej ze względu na ogromny potencjał naukowy, intelektualny i organizacyjny. 
I nie zamierzam być tu fałszywie skromna - 10 lat solidnej pracy dla miasta i regionu, którą widać spacerując ulicami Akademicką, Sienkiewicza a teraz i Peowiaków. Widać w duchu tego miasta. Nie ma urzędu, instytucji, szkoły, firmy, gdzie nie byłoby naszych studentów i absolwentów. I w ich stronę kieruję piękny ukłon podziękowania – to dzięki Wam szkoła od 10 lat działa i stale się rozwija. 

Małgorzata Bzówka

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.