ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Ranking tygodnika POLITYKA

NAJLEPSZA W REGIONIE

W rankingu Tygodnika „Polityka” Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zajmuje najwyższe pozycje wśród uczelni niepublicznych w regionie. 

Kierunek ekonomia–zarządzanie (realizowany w WSZiA) zajął 27. miejsce w kraju, na prawie 70 uczelni branych pod uwagę w zestawieniu. Informatyka uplasowała się na 16. pozycji, a pedagogika realizowana w naszej uczelni jest na 8. miejscu w kraju. 

Tygodnik tworząc ranking wykorzystał naturalny podział uczelni na publiczne i niepubliczne i porównał w ramach tych kategorii siedem kierunków studiów: ekonomię–zarządzanie, informatykę, pedagogikę, politologię, prawo, psychologię oraz socjologię. 

Oznacza to, że w rankingu nie porównuje się uczelni, lecz jedynie wybrane, popularne kierunki, które na nich można studiować. O ocenie decydowały trzy kryteria: pozycja akademicka, siła kadry oraz przyjazne studiowanie. 

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.