ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Konkurs Primus Inter Pares

NAJLEPSI STUDENCI WSZiA 

Barbara Kolbus, studentka trzeciego roku ekonomii zdobyła miano najlepszej studentki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wraz z nią w gronie laureatów wojewódzkiego etapu konkursu Primus Inter Pares znalazło się jeszcze sześciu studentów zamojskiej uczelni: z Wydziału Zarządzania i Administracji - Paweł Dec, z Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki - Ewelina Głowacz, Anna Kot, Magdalena Semczuk, Małgorzata Ściseł. 

Wojewódzki etap konkursu Primus Inter Pares wygrał ostatecznie student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Sebastian Krajewski. 21 maja w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda lubelski Wojciech Żukowski wręczył studentom pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

W konkursie organizowanym w tym roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, uczestniczyło 8 uczelni z regionu: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Chełma oraz dwie uczelnie niepubliczne – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji z Lublina oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z Zamościa. 

Laureaci konkursu na najlepszego studenta mają w indeksach wysoką średnią, działają w samorządzie studenckim, kołach naukowych, organizacjach studenckich i wolontariacie. Odnoszą sukcesy na konferencjach polskich i zagranicznych, jeżdżą na staże i praktyki zagraniczne. Wszyscy zgodnie twierdzą, że żyją intensywnie, bo nie chcą zmarnować danego im czasu. 

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.