ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Pedagogiki

LOTERIA DLA DZIECI

Dwie studentki pierwszego roku pedagogiki - Ewelina Anigacz i Anita Winiarczyk przeprowadziły loterię fantową w Domu Dziecka w Łabuniach, 3 czerwca br. podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. Do tego typu akcji zainspirował studentki Wojciech Buczkowski, obecnie pracownik tej placówki i absolwent kierunku pedagogika naszej uczelni. 

Na stoisku firmowym szkoły studentki przeprowadziły loterię, w której każdy los wygrywał. Pod symbolicznymi kuponami kryły się t-shirty, notesy, smycze, długopisy, balony oraz książeczki z Prawami Unii Europejskiej. Wszystkie gadżety ufundowała uczelnia. Studentki podczas festynu zebrały 93 zł, które zostały przekazane na konto placówki. 

Red.

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.