ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

GRATULACJE DLA STOWARZYSZENIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RZESZOWIE Z OKAZJI 
JUBILEUSZU 15-LECIA DZIAŁALNOŚCI

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.