ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

VII Międzyuczelniana Sesja Kół Naukowych

GRANICA NA BUGU POMOSTEM ROZWOJU REGIONU

Temat tegorocznej Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych, która odbyła się 25 maja br., stanowiła „Polityka sąsiedztwa a rozwój społeczno-gospodarczy krajów w obrębie zewnętrznej wschodniej granicy Unii Europejskiej”. Głównym organizatorem konferencji było Koło Naukowe Integracji Międzynarodowej, działające pod opieką prorektora ds. rozwoju Bogdana Kawałko, który jest zarazem dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT (drugiego współorganizatora konferencji). Studenci koła są zarazem konsultantami /wolontariuszami/ Centrum.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00, zainaugurowana przez prorektora ds. nauczania Mieczysława Kowerskiego, który przybliżył zebranym ideę corocznych spotkań studenckich. Przypominał również osiągnięcia naukowe naszych studentów. Wspominał m.in. o czterech studentkach, które w tym roku są stypendystkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gościem honorowym sesji był poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor nauk humanistycznych Zbigniew Zaleski, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Granica na Bugu pomostem rozwoju regionu”. 

Wśród gości uczestniczących w konferencji, oprócz władz naszej uczelni, obecna była wiceprezydent miasta Zamość – Iwonna Stopczyńska oraz Inna Boytchuk, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych we Lwowskiej Akademii Komercyjnej. W sesji uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz Platformy Obywatelskiej. W gronie młodych naukowców, oprócz studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, znaleźli się również studenci Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Nie zabrakło również studentów ukraińskich z uczelni wyższych ze Lwowa: z Uniwersytetu im. Iwana Franko, Akademii Medycznej oraz Akademii Komercyjnej.

W części plenarnej referaty zostały wygłoszone przez Barbarę Kolbus – „Praktyka stosowania europejskich programów wsparcia współpracy transgranicznej w stosunkach ukraińsko–polskich”, oraz przez studentów ukraińskich Tarasa Krywyja, Witalija Kozaka pt. „Ukraina i eurointegracja”.

Kolejna część sesji składała się z czterech paneli tematycznych. Pierwszym z nich była „Ekonomia i Informatyka”, której opiekunem był prorektor ds. nauczania dr Mieczysław Kowerski. Panel prowadziła studentka Ewelina Włodarczyk. Wśród tematów poruszonych w panelu znalazły się m.in. „Polityka celna i współpraca transgraniczna Polski z krajami zza wschodniej granicy”, „Wspólna strategia marketingowa podmiotów branży hotelarskiej z Polski i z Ukrainy” oraz „Próba oceny efektywności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce”. Panel „Administracji” prowadzony był przez Bohdana Prystupę, natomiast jego opiekunem był mgr Piotr Cieślak. W części tej studenci poruszali tematy dotyczące m.in. „Rewitalizacji substancji zabytkowych z udziałem funduszy UE na przykładzie Zamościa” czy też „Informatyzacja administracji na przykładzie projektu e-powiat zamojski w społeczeństwie informacyjnym”. 

Kolejny panel tematyczny „Fizjoterapia i Pedagogika”, nad którym pieczę sprawował prodziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki dr Janusz Skwarek, prowadził Michał Olczyk. Tu studenci zajęli się m.in. „Rolą fizjoterapii w rehabilitacji seksualnej osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego” oraz „Prawem do wyboru śmierci jako problemem współczesnego Europejczyka”. Kolejnym panelem była „Ochrona Dóbr Kultury”, gdzie prowadzącym był Andrzej Pysz, a opiekunem dr Piotr Kondraciuk

Oficjalna część konferencji zakończyła się o 14:30 podsumowaniem, którego dokonali prowadzący poszczególnych paneli. Następnie studenci rozpoczęli zabawę na Wiośnie Studenckiej. Z tej okazji studenci z Ukrainy zostali z nami.

W dniu następnym studenci Koła Naukowego Integracji Międzynarodowej oprowadzili naszych gości z Ukrainy po Zamościu. 

Wrażenia studentów były jak najbardziej pozytywne, deklarowali chęć współpracy oraz kolejnych wizyt. - Konferencja była wspaniale zorganizowana, spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem. To była przyjemność spotkać się z Wami, serdecznie zapraszamy do siebie, po prostu było fantastycznie!!! – tak podsumował konferencję student z Akademii Komercyjnej ze Lwowa Taras Krywyj

Fotoreportaż z konferencji znajduje się na stronie szkoły.

bk

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.