ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Ekonomia – kierunek uniwersalny

EKONOMISTKI ZWIEDZIŁY EUROPĘ

Ewelina Korga, Katarzyna Zieleniucha i Barbara Kolbus, studentki ekonomii III roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, gdyby po raz drugi miały wybierać kierunek studiów, na pewno wybrałyby ekonomię. Praktyki zawodowe – w Finlandii, studia w Belgii. To również wybór tego kierunku zdecydował o tym, że studentki zwiedziły pół Europy. 

STUDIA I PRAKTYKI 
Ewelina i Kasia na staż zawodowy trafiły do firm fińskich Isai i T&E Center w Joensuu w Płn. Karelii. Przez 13 tygodni, finansowych z programu Leonardo da Vinci, pracowały w agencjach projektowych. Ich praca przede wszystkim polegała na przygotowaniu materiałów reklamowych, m.in. prezentacji, ulotek, informacji na temat konferencji oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez te firmy. Basia pracowała w ramach praktyk zawodowych w Belgii w firmie SMS2-TIMING z Geel. Firma przygotowuje oprogramowania do wskaźników czasu, np. wykorzystywanych podczas wyścigów samochodowych. 

– To był rewelacyjny wyjazd. Oprócz tak oczywistych plusów, jak poznanie ludzi, języka, nie można nie wspomnieć wspaniałej organizacji pracy. Dyscyplina i uporządkowanie. Każdy wie, co ma robić i w jakim czasie. Jest czas na kawę, herbatę czy lunch – opowiadają studentki. 

Ewelina i Kasia 4,5 miesiąca spędziły na studiach w Katholieke Hogeschool Limburg w Belgii. Język niderlandzki, logistyka i kreatywność to przedmioty, które były w ich programie stypendium finansowanego przez program Socrates Erasmus. Dla studenta polskiego szczególnie ta kreatywność może wydawać się czymś niespotykanym i nadzwyczajnym w programie studiów. Basia, również w ramach programu Socrates Erasmus, studiowała w Katholieke Hoegeschool Mechelen. Obie uczelnie belgijskie są partnerami zamojskiej szkoły. Dzięki ścisłej z nimi współpracy i wzajemnej uznawalności programów kształcenia (ECTS) studenci mogą wyjeżdżać na stypendia. 

WIĘCEJ O EKONOMII 
Zajęcia na tym kierunku, w dużej części, prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. Studenci korzystają z symulatorów ekonomicznych, m.in. oprogramowań typu Decision Programme Language, Logical Decision, Expert Choice czy Statistica. Przy pomocy tych programów studenci np. grają na giełdzie, podejmują decyzje dotyczące działalności przedsiębiorstw, równocześnie nie podejmując rzeczywistego ryzyka. Studenci również korzystają z programów finansowo-księgowych, np. FIX, które umożliwiają automatyzację rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa. Umiejętności wypracowane w symulatorach ekonomicznych z łatwością można zastosować w późniejszej pracy zawodowej nowoczesnego menedżera czy księgowego.

Studenci uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych. Startują w grach i symulacjach ekonomicznych w kraju i za granicą: Marketplace i TOP TEAM. Uczestniczą w badaniach naukowych uczelni dotyczących koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego. Praktyki zawodowe realizują w dużych firmach polskich i zagranicznych. O jakości kształcenia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji świadczą sukcesy studentów, którzy są stypendystami europejskich uniwersytetów (m.in. Athlone Inslitute of Technology w Irlandii, Katholieke Hogeschool Mechelen w Belgii). 

Studentki o swojej przyszłości myślą już podczas studiów. Wszystkie pracują w Studenckim Kole Naukowym Ekonomistów. Basia dodatkowo jest szefową Koła Naukowego Integracji Międzynarodowej, które w tym roku, 25 maja, organizowało Międzyuczelnianą Sesję Kół Naukowych. Zaangażowanie w dodatkowe zajęcia i dobre wyniki w nauce procentują. Barbara Kolbus i Katarzyna Zieleniucha otrzymały w tym roku akademickim stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.