ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Otwarcie 22 czerwca

CENTRUM REHABILITACJI

Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zostanie oficjalnie otwarte 22 czerwca. Tego dnia zaplanowano również najważniejszą tegoroczną uroczystość uczelni – obchody 10-lecia jej istnienia i działalności dla regionu. 

Symboliczna „10” towarzyszy uczelni od inauguracji kończącego się roku akademickiego, która odbyła się w październiku. W maju studenci świętowali podczas 10. Wiosny Studenckiej. A 10 lat temu - 13 sierpnia - uczelnia zamojska została powołana do życia decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 128. 

Na 22 czerwca zaplanowano dwa przedsięwzięcia – uroczyste otwarcie Centrum Rehabilitacji przy ul. Peowiaków 1, a po południu konferencję pod hasłem „Nasi profesorowie”, której bohaterem jest wybitny naukowiec, chirurg i nauczyciel – prof. Jan Haftek

Centrum Rehabilitacji powstałe na terenie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego jest naturalnym etapem rozwoju kierunku fizjoterapia. Stale powiększająca się liczba studentów na tym kierunku oraz wysokie wymagania kształcenia na wysokim poziomie, wymuszają permanentny rozwój infrastruktury. Dzięki budowie Centrum, zamojska uczelnia dysponuje najnowocześniejszymi w regionie pracowniami hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego i terapii zajęciowej. Centrum zakłada, że oprócz typowo dydaktycznej (ćwiczenia i praktyki dla studentów), prowadzić będzie działalność naukowo-badawczą, realizowaną przez kadrę Katedry Fizjoterapii, oraz w kolejnym etapie rozwoju – usługi rehabilitacyjne. Zamojskie Centrum Rehabilitacji jest już drugim w kolejności ośrodkiem własnym uczelni, gdzie studenci mogą odbywać ćwiczenia i praktyki zawodowe. W Kielnarowej koło Rzeszowa znajduje się jeszcze jeden obiekt uczelni o nazwie Akademickie Centrum Hipoterapii, które też świetnie przygotowuje studentów do pracy w zawodzie. 

Konferencja naukowa pod hasłem „Nasi profesorowie”, której bohaterem jest prof. Jan Haftek, jest w rzeczywistości świętem całego kierunku fizjoterapia. Zgromadzi największe sławy polskiej rehabilitacji, a przede wszystkim przybliży studentom i pozostałym uczestnikom spotkania dorobek ponad 50-letniej pracy profesora. 

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.