ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

71. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

BUDUJEMY NA SKALE…

Tegoroczna 71. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę odbyła się w dniach 27-29 kwietnia 2007 r. pod hasłem „Budujemy na skale…”. 

Jak co roku, z naszej diecezji na szlak pielgrzymkowy wyruszyła grupa studentów wraz z pracownikami zamojskich uczelni. W programie pielgrzymki znalazły się takie miejsca, jak: grób ks. Jerzego Popiełuszki, archikatedra, cmentarz na Powązkach w Warszawie, Niepokalanów, Częstochowa, Święty Krzyż, Opatów i Sandomierz. 

Podczas pielgrzymki studenci odwiedzili również Niepokalanów.
fot. Paweł Michalski

Zgodnie z myślą przewodnią 71. Pielgrzymki Akademickiej na Jasną Górę „Budujemy na skale…”, Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaplanowało pielgrzymią trasę w ten sposób, aby nawiedzić miejsca, w których można odnaleźć przykłady świętości i oddania się w służbie Ojczyzny. Pierwszą osobą, z której życiem i działalnością zapoznaliśmy się, był ks. Jerzy Popiełuszko – heroiczny duszpasterz ludzi pracy i wzór do naśladowania, w mężnej obronie prawdy, dobra i sprawiedliwości. Słowa: „Zło dobrem zwyciężaj” były maksymą jego życia. 

O wolność i dojrzałość naszych sumień modliliśmy się przy grobie Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w archikatedrze warszawskiej. Warszawskie Stare Miasto, dziś tak piękne i opromienione słońcem, w swej historii było świadkiem wielu heroicznych czynów bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy miłości do Ojczyzny poświęcali swoje czyny wraz z największą ofiarą z życia. Naszą obecność w stolicy zakończyliśmy modlitwą przy grobach najwybitniejszych Polaków, na Cmentarzu Powązkowskim. 

„Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich” - czytamy w ewangelicznych wskazaniach Jezusa Chrystusa. W Niepokalanowie spotkaliśmy się z osobą św. o. Maksymiliana Marii Kolbe, który nie wahał się poświęcić własnego życia dla ratowania życia brata. Większość świętych pozostawia po sobie pamiątkę w postaci relikwii, które Kościół otacza czcią i modlitwą. Ojciec Maksymilian pozwolił, aby jego ciało zostało wyniszczone, spalone na proch z miłości do Chrystusa i Jego Matki. Owocem tej miłości jest najszczersze oddanie się w służbie drugiemu człowiekowi. Zachował On ludzką godność, w nieludzkich czasach. 

Radosny i wesoły tłum pielgrzymów przywitał nas w częstochowskiej katedrze Św. Rodziny. Stawiliśmy się tam w sobotę 28 kwietnia w południe, wraz z tysiącami studentów i pracowników naukowych całej Polski, aby zaświadczyć o naszej wierze w Jezusa Chrystusa i szczególnej więzi z Jego Matką – Panią Jasnogórską. Było tu wiele radosnych spotkań, ewangelicznych rozważań oraz celebracja sakramentu pokuty i pojednania. Z katedry przemaszerowaliśmy w uroczystym orszaku do stóp jasnogórskiej ikony, składając publiczne wyznanie wiary. I tak oto ludzie świata nauki rozpoznali w Jezusie Chrystusie mądrość przedwieczną, która wpisana jest w porządek stworzenia. Ze szczególną czcią i oddaniem skłoniliśmy nasze głowy przed obrazem Matki Najświętszej w Kaplicy Cudownego Obrazu, Jej opiece zawierzając nasze życie i dokonania. 

„Nie wierzcie we wszystko i wszystkim, bowiem wielu jest takich, co wierzy we wszystko, a wiara winna być pewna i wypróbowana. Konieczny jest, zatem, zmysł krytycyzmu, który prowadzi do dojrzałej wiary” – tymi słowami J.E. ks. biskup Tadeusz Pikus wezwał wszystkich pielgrzymów środowisk akademickich do budowy swej wiary wspartej na intelekcie. Apel Jasnogórski i msza święta na Szczycie były rzeczywistym spotkaniem ze Słowem Bożym, które jest skałą i na nim winniśmy wznosić gmach naszej wiary. Noc na Jasnej Górze studenci spędzili uczestnicząc w specjalnie przygotowanych na tę okazję wydarzeniach kulturalnych. Były to koncert zespołu „Acoustic Prise”, film „I nie opuszczę Cię aż do śmierci…” oraz spektakl Teatru „A” z Gliwic „Sztuka o Aniołach”. Szczególnym czasem spotkania z Matką Bożą było całonocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu, zorganizowane przez Duszpasterstwa Akademickie z Łodzi i Katowic. W niedzielny poranek, każdy z pielgrzymów w osobistej modlitwie pożegnał się z Panią Jasnogórską. 

Szczególnym etapem pielgrzymki była wizyta w jednym z najstarszych sanktuariów Polski, jakim jest Święty Krzyż. Wielkim przeżyciem była dla nas Eucharystia sprawowana w miejscu życia i wiecznego spoczynku setek polskich zakonników, którzy przez tysiąclecie stąd wznosili ku niebu nieustanną modlitwę. Na koniec mszy świętej otrzymaliśmy błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego, przechowywanymi od wieków w tym sanktuarium. Piękno natury, wiosenna zieleń i niepowtarzalny duch modlitwy tego miejsca poruszyły serca wielu pielgrzymów. 

W drodze powrotnej do Zamościa nawiedziliśmy jeszcze przepiękną kolegiatę św. Marcina w Opatowie oraz miasto Sandomierz, zbudowane na górze, w rozlewisku Wisły i Sanu, gdzie 40 zakonników zaświadczyło o swojej wierze w Chrystusa ponosząc śmierć męczeńską z rąk Mongołów - najeźdźców ze wschodu. Stąd wyruszyliśmy w drogę powrotną do Zamościa, wioząc w sercach wiele wspomnień i umocnioną wiarę.

ks. Jacek Zieliński

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.