ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw

AWANS O JEDNO OCZKO

W rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu w zestawieniu niepublicznych uczelni magisterskich awansowała w porównaniu z rokiem ubiegłym o jedno miejsce. 

Na 92 uczelnie ocenione w rankingu, zamojska uczelnia zajęła miejsce 40. Z naszego regionu w rankingu znalazła się jeszcze jedna uczelnia niepubliczna, na miejscu 80. – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

W porównaniu z liderem tego rankingu Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, zamojska uczelnia uzyskała lepsze noty we wskaźnikach: dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, w prenumeracie polskich i zagranicznych czasopism, możliwościach rozwijania zainteresowań naukowych i kulturalnych. Na identycznym poziomie została oceniona komputeryzacja zasobów bibliotecznych. O pozycji w rankingu decydowały również: preferencje pracodawców, rozwój kadry własnej i bazy dydaktycznej, jakość kształcenia przez pryzmat uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich i doktorskich, umiędzynarodowienie studiów oraz osiągnięcia sportowe. 

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.