ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Uroczystości

3 MAJA

Przedstawiciele naszej Uczelni tradycyjnie już brali udział w uroczystościach związanych z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Zgromadzenie mieszkańców na Rynku Wielkim w Zamościu poprzedziła uroczysta sesja Rady Miejskiej w sali „Consulatus”. Oprócz radnych, władz miasta, wzięli w niej udział zaproszeni goście, przedstawiciele wszystkich środowisk miasta. Wykład pt. „Trzeciomajowe tradycje Zamościa” wygłosił Bogdan Kawałko, prorektor WSZiA w Zamościu, który przypomniał i zaprezentował po raz pierwszy w formie multimedialnego pokazu jak obchodzono to święto w Zamościu na przestrzeni niemal 100 lat, czyli od 1914 r.

Na Rynku Wielkim, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta, pocztów sztandarowych, wojska, młodzieży, duchowieństwa, wicewojewoda lubelski prof. Grzegorz Jawor wygłosił okolicznościowe przemówienie. 

Pod tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Zamościu poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu reprezentowali studenci z pocztem sztandarowym wraz z kanclerzem dr. Bogusławem Klimczukiem, prorektorem ds. rozwoju Bogdanem Kawałko oraz dziekanem Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki prof. Krzysztofem Marczewskim.

Uroczystość zakończona została defiladą kompanii honorowej Wojska Polskiego, kombatantów oraz pocztów sztandarowych. Natomiast w Katedrze Zamojskiej o godzinie 12 odprawiona została Msza święta w intencji Ojczyzny.

DB

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.