ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zostało oficjalnie otwarte 22 czerwca. Tego dnia zaplanowano również najważniejszą tegoroczną uroczystość uczelni – obchody 10-lecia jej istnienia i działalności dla regionu. Symboliczna „10” towarzyszy uczelni od inauguracji kończącego się roku akademickiego, która odbyła się w październiku. W maju studenci świętowali podczas 10. Wiosny Studenckiej. A 10 lat temu - 13 sierpnia - uczelnia zamojska została powołana do życia decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 128. ... >>>


 JEDNYM ZDANIEM
 AZS WSZiA
 OTWARCIE CENTRUM REHABILITACJI
 10 LAT UCZELNI
 RANKINGI 2007
 STUDIUJ CIEKAWIE I BEZPŁATNIE
 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 WYDARZENIA KWARTAŁU
 STUDENCKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 NAJLEPSI STUDENCI
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.