ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ


Dr Mieczysław Kowerski, dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu
 

 

ZDANIEM SPECJALISTY

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej utwierdziła nas w przekonaniu, że prawidłowo prowadzimy kształcenie na kierunku ekonomia. Szczególnie dobrze oceniono badania naukowe prowadzone na tym kierunku, w których dużą rolę odgrywają sami studenci - skomentował dr Mieczysław Kowerski, dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.