ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ


Rektor dr inż. Jan Andreasik
 

 

Słowo od Rektora

SUKCESY 2006

Nasza uczelnia działa w strukturze dwuwydziałowej. Sukcesem roku 2006 niewątpliwie mogę uznać stworzenie na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki zintegrowanego systemu dydaktyczno – naukowego. W skład, którego wchodzą kadra naukowa, jej osiągnięcia, badania i konferencje naukowe, dydaktyka, wykorzystująca nowoczesne metody prowadzenia zajęć oraz infrastruktura uczelni. Kadrę kierunku fizjoterapia stanowią utytułowani naukowcy, lekarze i fizjoterapeuci. Dziekanem wydziału jest prof. Krzysztof Marczewski, jedyny polski przedstawiciel Europejskiej Komisji Etyki w Nauce i Nowych Technologiach działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Do realizacji dydaktyki na wysokim poziomie i zachowania standardów europejskich kształcenia na tym kierunku służy infrastruktura uczelni: Centrum Praktyk Studenckich w Kielnarowej z zapleczem hipoterapeutycznym i hydroterapeutycznym oraz nowo powstała Akademicka Klinika Rehabilitacji w Zamościu, jedyna tego rodzaju placówka w kraju prowadzona przez uczelnię niepubliczną. Ogromną pomoc w realizacji zajęć dla studentów tego kierunku służy również kadra i laboratoria fizjoterapeutyczne Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, jako pierwsza niepubliczna uczelnia w kraju, uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Oprócz kierunków o ugruntowanej pozycji, czyli fizjoterapia i pedagogika ze specjalnością profilaktyka społeczna i resocjalizacja, pojawiły się nowe propozycje np. zdrowie publiczne ze specjalnością ratownictwo medyczne. Uczelnia stara się również o uprawnienia do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. 

Na Wydziale Zarządzania i Administracji, w ramach którego uczelnia kształci na kierunkach: administracja, ekonomia, informatyka i ekonometria oraz ochrona dóbr kultury, najważniejszym sukcesem uczelni jest stworzenie systemu wczesnego ostrzegania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw o nazwie e-barometr. System ten powstał w ramach projektu EQUAL i realizują go: nasza uczelnia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz firma Case – Doradcy. Jest doskonałym narzędziem dla biznesu, które wdraża i wykorzystuje najnowsze techniki i metody statystyczne, sztucznej inteligencji i teorii podejmowania decyzji. Jest to gotowy produkt stworzony przez uczelnię, dostępny dla przedsiębiorców i pomocny w przygotowaniu programów naprawczo - rozwojowych czy podnoszeniu konkurencyjności firm zagrożonych redukcją zatrudnienia. 

Dla całej uczelni, sukcesem roku 2006 jest zdobycie dwóch prestiżowych nagród i tytułów „Wiarygodna szkoła” i „Uczelnia przyjazna studentom”. One po raz kolejny, niezależnie od certyfikatu jakości ISO 9001:2000, który również uczelnia posiada, jednoznacznie potwierdziły wysoką jakość organizacji i dydaktyki realizowanej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.