ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ 

 

Spotkania w drodze do jednego Ojca

SACROFILM JUŻ ZA ROK 

26 stycznia zakończyły się XII Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM 2007 „Spotkania w drodze do jednego Ojca”. Myślą przewodnią tegorocznej edycji wykładów, które organizowała Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, był temat roli kierownictwa duchowego w poszczególnych religiach – islamu, prawosławia i katolicyzmu. 

Debata 

Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się inauguracja Sacrofilmu (19 stycznia br. W Collegium Novum WSZiA w Zamościu), zorganizowana w formie debaty reżysera Krzysztofa Zanussiegoprof. Krzysztofa Guzowskiego na kanwie książki “Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana Pawła II”. Wśród gości tego spotkania, oprócz władz uczelni, obecni byli również ks. bp Wacław Depo, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, przedstawiciele festiwalu filmu religijnego w Terni we Włoszech - Arnaldo CasaliAlessandro Minestrini, ks. Wiesław Mokrzycki z parafii pw. św. Antoniego w Dyniskach i Andrzej Bubeła, dyrektor kina Stylowy. 

- Dowartościowywał każde najmniejsze piękno, piękno bezinteresowne, tworzone dla samej radości tworzenia - o Ojcu św. Janie Pawle II mówił podczas debaty Krzysztof Zanussi. 

Kierownictwo duchowe

Wszystkie wykłady wygłoszone podczas Sacrofilmu dotyczyły lub były ściśle związane z kierownictwem duchowym w poszczególnych religiach. Na temat roli kościoła rzymsko – katolickiego w niezależnej Ukrainie, 22 stycznia br., mówił ks. bp. Marian Buczek z Archidiecezji Lwowskiej. Dwa dni później, Imam Nedal Abu Tebak opowiadał o roli imamów w życiu religijnym w islamie. 

- To człowiek, nie religia, czyni zło – podkreślił w swojej wypowiedzi Imam Nedal Abu Tebak. 

O roli starców w religii prawosławnej, 25 stycznia br. głosił Arcybiskup Augustyn z Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego we Lwowie. Na zakończenie Sacrofilmu o kierownictwie duchowym w kościele rzymsko - katolickim mówił ks. dr hab. Jarosław Popławski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. 

- Ojciec duchowy ma rodzić człowieka do nowego życia w Duchu św. Tajemnica powierzonych spraw jest tożsama z tajemnicą spowiedzi - przekonywał ks. Jarosław Popławski. 

Sacrofilm w liczbach 

Na zakończenie Sacrofilmu, 26 stycznia, ks. Wiesław Mokrzycki (osoba jedna z najbardziej zasłużonych dla tego przedsięwzięcia) zapowiedział przeniesienie terminu tej cyklicznej imprezy - ze stycznia na listopad, ale jak ostatecznie zostanie to ustalone, czas pokaże. Podczas dwunastu edycji Sacrofilmu odbyły się projekcje 95 filmów, w tym 23 dokumentalnych, 72 fabularnych i 2 programów dla dzieci. Uczestniczyło w nich ponad 10 tys. widzów. Ponad 4 tys. osób uczestniczyło w 37 wykładach otwartych. Do najbardziej zasłużonych gości Sacrofilmu należą niewątpliwie: reżyser Krzysztof Zanussi (propagator idei oraz wieloletni patron honorowy tego przedsięwzięcia) oraz wykładowcy - Seweryn Kuśmierczyk, abp Abel, Eugeniusz Sakowicz, Tadeusz Szyma, Piotr Kotowski, ks. Krzysztof Guzowski, Jan Pawlicki oraz Wojciech Staroń. Sacrofilmowi towarzyszyło 6 wystaw. Do czterech z nich, Galeria Akademicka WSZiA eksponaty wypożyczała z Ambasady Izraela w Polsce. 

Organizatorami Sacrofilmu są parafia pw. św. Antoniego w Dyniskach, kino Stylowy oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.