ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Akredytacja dla WSZiA

POZYTYWNA OCENA DLA EKONOMII

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła kierunek ekonomia prowadzony w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

W uchwale nr 740/2006 z dn. 14 grudnia br. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący PKA stwierdza, że „Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną, pozwalającą na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.” Kontrolę kierunku Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła 7 i 8 października ub. r. 

Warsztat naukowy i dydaktyczny

Zajęcia na tym kierunku, w dużej części, prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. Tam studenci korzystają z symulatorów ekonomicznych m.in. oprogramowań typu Decision Programme Language, Logical Decision, Expert Choice czy Statistica. Przy pomocy tych programów studenci np. grają na giełdzie, podejmują decyzje dotyczące działalności przedsiębiorstw równocześnie nie podejmując rzeczywistego ryzyka. Studenci również korzystają z programów finansowo – księgowych np. FIX, które umożliwiają automatyzację rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa. Umiejętności wypracowane w symulatorach ekonomicznych z łatwością można zastosować w późniejszej pracy zawodowej nowoczesnego menedżera czy księgowego. 

Samodzielna praca studentów

Studenci uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych. Startują w grach i symulacjach ekonomicznych w kraju i za granicą: Marketplace i TOP TEAM. Uczestniczą w badaniach naukowych uczelni dotyczących koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego. Praktyki zawodowe realizują w dużych firmach polskich i zagranicznych. O jakości kształcenia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji świadczą sukcesy studentów, którzy są stypendystami europejskich uniwersytetów (m. in. Athlone Inslitute of Technology w Irlandii, Katholieke Hogeschool Mechelen w Belgii). Dwie studentki tego kierunku otrzymało w tym roku akademickim stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.