ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Europe Direct

POSZERZAMY SIEĆ WSPÓŁPRACY

Przedstawiciele Punktów Informacji Europejskiej współpracujący z CIE Europe Direct Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu spotkali się 29 stycznia br. W siedzibie zamojskiej uczelni Collegium Maius w imprezie uczestniczyły, oprócz polskich, trzy punkty działające na Ukrainie: w firmie Trans Trakt w Żółkwi, we Lwowskiej Akademii Komercyjnej oraz Sokalskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych punktów (w sumie ok. 30 osób) otrzymali materiały informacyjne i wysłuchali pięciu wykładów. O rynku rolnym UE dwa lata po jej rozszerzeniu mówił dr Bogusław Klimczuk, kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Dwa wystąpienia o funduszach strukturalnych oraz Programie Operacyjnym na temat rozwoju Polski Wschodniej prezentował Bogdan Kawałko, dyrektor Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct. Możliwości współpracy transgranicznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i urzędami administracji publicznej omawiał dr Włodzimierz Gerycz, prezes Trans-Trakt z Żółkwi. O samej działalności Centrum w Zamościu, planach i zamiarach oraz zdolnościach usługowych mówili Danuta Błahuta (konsultant CIE ED) i Władysław Molas, zastępca dyrektora Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

- Podczas spotkania omawialiśmy możliwości naszego udziału i pomocy w realizacji przedsięwzięć o charakterze europejskim. Punktom została przekazana również informacja o potencjalnych możliwościach partnerstwa i włączenia się do realizacji już wdrażanych projektów. Na spotkaniu pojawiły się również osoby zainteresowane powołaniem w swoich szkołach i instytucjach punktów informacji europejskiej – podsumował Władysław Molas. 

W wyniku tego spotkania powstały kolejne trzy punkty informacji europejskiej – w Urzędach Gminy w Potoku Górnym i w Sitnie oraz w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 

Działalność na rzecz Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu prowadzi od sierpnia 2000 roku. W tym czasie zostało uruchomione Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, które działało do końca 2004 roku. Po wstąpieniu Polski do UE, 1 maja 2005 roku, w wyniku konkursu ogłoszonego przez UKIE, w uczelni powstało Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct. Zamojskie Centrum jest jednym z 19. działających w Polsce. W Europie jest ich 273 (nie licząc Bułgarii i Rumunii). 

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.