ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Rekrutacja

NOWE KIERUNKI I STYPENDIA

Od 2 kwietnia rozpoczyna się nabór na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dla kandydatów na studia, wzorem roku ubiegłego czeka 300 stypendiów w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc a w ofercie uczelni znalazły się dwa nowe kierunki: pielęgniarstwo i budownictwo. Nabór na te kierunki uzależniony jest od pozytywnej decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

SYSTEM BEZPŁATNYCH MIEJSC

Na Wydziale Zarządzania i Administracji uczelnia prowadzi nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: ekonomia, administracja (specjalności – administracja europejska, publiczna i gospodarcza), informatyka i ekonometria (specjalność – zarządzanie systemami informatycznymi) oraz ochrona dóbr kultury. Na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki natomiast oferuje kierunki: fizjoterapia, pedagogika (specjalność – profilaktyka społeczna i resocjalizacja) i zdrowie publiczne (specjalność – ratownictwo medyczne). 

O przyjęciu na studia decyduje konkurs świadectw dojrzałości. Wszyscy zainteresowani Systemem Bezpłatnych Miejsc muszą w terminie do 10 sierpnia złożyć komplet niezbędnych dokumentów. Osoby, które otrzymają podczas postępowania rekrutacyjnego 200 punktów, mogą ubiegać się o stypendia, które gwarantują bezpłatną lub częściowo odpłatną naukę na I semestrze studiów. O przyznaniu stypendium dla studenta I roku zadecyduje pozytywnie napisany przez niego test kwalifikacyjny. 

UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu kształci 3 tysiące studentów. W tym roku obchodzi 10 lat swojej działalności. Została utytułowana mianem „Wiarygodnej szkoły” i „Uczelni przyjaznej dla studentów”. Posiada certyfikat jakości 9001:2000, który gwarantuje wysoką jakość organizacji dydaktyki i kształcenia. Jako pierwsza uczelnia niepubliczna w kraju zdobyła uprawnienia do kształcenia na studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia. Uczelnia rozpoczynała swoją działalność jako szkoła biznesu. Natomiast ostatnie inwestycje – powstanie Centrum Hipoterapii (w Centrum Praktyk Studenckich w Kielnarowej k/Rzeszowa) oraz Akademickiej Kliniki Rehabilitacji w Zamościu (oficjalne otwarcie zaplanowano na połowę czerwca) determinują w znacznym stopniu naturalny rozwój kierunków prozdrowotnych (typu fizjoterapia czy zdrowie publiczne). 

- Sukcesem roku 2006 niewątpliwie mogę uznać stworzenie na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki zintegrowanego systemu dydaktyczno – naukowego. W skład, którego wchodzą kadra naukowa, jej osiągnięcia, badania i konferencje naukowe, dydaktyka, wykorzystująca nowoczesne metody prowadzenia zajęć oraz infrastruktura uczelni. Kadrę kierunku fizjoterapia stanowią utytułowani naukowcy, lekarze i fizjoterapeuci. Dziekanem wydziału jest prof. Krzysztof Marczewski, jedyny polski przedstawiciel Europejskiej Komisji Etyki w Nauce i Nowych Technologiach działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli - podkreśla dr inż. Jan Andreasik, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

Uczelnia złożyła w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o przyznanie uprawnień do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. 

Dodatkowe informacje i szczegóły na temat naboru, systemu stypendialnego dla kandydatów na studiach, informacje o kierunkach, wykładowcach i programach kształcenia od 2 kwietnia można znaleźć na stronie uczelni. 

www.wszia.edu.pl 
DODAJ DO ULUBIONYCH 

mb 

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.