ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁProf. Józef Sowa - kierownik Katedry Pedagogiki Wyższej szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu

 

 

Rekrutacja

MATURA I CO DALEJ? 

Spotkanie dr hab. Józefa Sowy z maturzystami 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zamościu

Ostatni rok nauki w szkołach ponadgimnazjalnych to czas nie tylko przygotowań do matury, ale także czas poszukiwań i dokonywania wyboru własnej drogi życiowej. 

Jaką uczelnię wybrać, jaki kierunek studiów, co dalej - to pytania, które zadają sobie uczniowie klas III liceum i IV technikum. Praca bezpośrednio z ludźmi, czy z urządzeniami, w zespole zadaniowym czy może indywidualna, droga naukowa czy praktyczna z tego typu dylematami borykają się kolejne roczniki uczniów. Matura już za niecałe 3 miesiące, więc do momentu podjęcia decyzji o wyborze dalszego kształcenia nie pozostało wiele czasu. 

Określenie własnych predyspozycji, zainteresowań i możliwości to podstawa dokonywania świadomych wyborów - o czym przekonywał maturzystów profesor WSZiA, Kierownik Katedry Pedagogiki dr hab. Józef Sowa podczas wykładu, który odbył się 5 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu. 


  Oni trzy lata temu też mieli trudny wybór !         fot. arch. WSZiA

Kariera zawodowa zaczyna się już w momencie obrania kierunku kształcenia, stąd decyzja ta musi być poparta pogłębioną wiedzą o tym czego, w jaki sposób i gdzie się uczyć oraz jakie możliwości oferuje rynek pracy. 
Przedstawiając kolejne kierunki studiów proponowane przez WSZiA w Zamościu profesor J. Sowa zwrócił szczególną uwagę na pedagogikę, jako ten kierunek, który odpowiada zapotrzebowaniom społecznym dzisiejszej rzeczywistości. Przykłady demoralizacji i patologii szeroko komentowane w mediach, oraz negatywne zachowania z jakimi każdy spotyka się na co dzień utwierdzają w przekonaniu o doniosłości właściwego przygotowania kadry pedagogicznej do pracy profilaktycznej, środowiskowo – socjalnej i resocjalizacyjnej. Obserwując kraje Europy Zachodniej nie trudno dostrzec, że zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny pedagogiki ciągle wzrasta wobec czego można oczekiwać, że miejsc pracy nie zabraknie dla absolwentów tych właśnie kierunków. 

Dodatkowym atutem, na który zwrócił uwagę profesor Sowa, jest możliwość studiowania pedagogiki w Zamościu, co ze względów ekonomicznych dla wielu potencjalnych studentów z naszego regionu jest szansą w podjęciu dalszej drogi kształcenia, a warunki jakie stwarza WSZiA gwarantują studentom wysoki poziom nauczania, szeroki wachlarz możliwości rozwoju od stypendiów, przez rozwijanie zainteresowań po zagraniczne staże.

Biblioteka szkolna, uczniowie oraz wychowawcy klas otrzymali pakiety edukacyjne WSZiA w Zamościu, dzięki którym mogą szczegółowo zapoznać się z ofertą uczelni. 

Wykład profesora Józefa Sowy dotyczący wartości w życiu człowieka i wyborów życiowych spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli i był z pewnością inspiracją do poszukiwania własnej drogi na przyszłość. 

Po prelekcji dla maturzystów oraz przedstawieniu oferty WSZiA odbyło się krótkie spotkanie profesora Sowy z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 – mgr inż. Wiesławem Chmielem, podczas którego zostały wymienione doświadczenia związane z edukacją na poszczególnych poziomach kształcenia oraz określono możliwości dalszej współpracy między placówkami. 

mgr Bożena Krupa
koordynator spotkania

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.