ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Chór Akademicki

KOLĘDA W ZAKŁADZIE KARNYM

Chór Akademicki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zadebiutował poza murami uczelni, szczególnym występem w Zakładzie Karnym 18 stycznia br. Wystąpił w towarzystwie znakomitych muzyków: Jerzego Bałakuta, Waldemara Kanikuły oraz Dariusza Tokarzewskiego z grupy VOX. Podczas koncertu w podwójnej roli zaprezentował się dr Janusz Skwarek, wokalisty zespołu Winchester i prodziekana Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki naszej uczelni. 

- Dziękuję za pomysł i dobro, które popłynęło podczas tej imprezy – ppłk Marian Puszka, dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu podkreślił ogromne znaczenie kulturoterapii w działalności resocjalizacyjnej więźniów. Pomysł tego koncertu narodził się w Katedrze Pedagogiki, która od kilku lat ściśle współpracuje z ZK. 

Studenci pedagogiki, już w czasie studiów, bardzo aktywnie uczestniczą w pracy placówek wychowawczych i instytucji pedagogicznych. Takich jak m.in. zakłady karne, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, kuratoria sądowe, domy dziecka. Tam odbywają praktyki, ale bardzo często niezależnie od praktyk, w formie wolontariatu, studenci zajmują się osobami potrzebującymi pomocy: niepełnosprawnymi dziećmi, pacjentami hospicjum czy też więźniami. Prowadzą i organizują dla nich zajęcia terapeutyczne, koła zainteresowań i akcje charytatywne. W praktyce stosują wiedzę, którą zdobywają podczas zajęć i często wykorzystują te doświadczenia przy pisaniu prac dyplomowych oraz referatów na konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie. 

Koncert, dla ok. 50 więźniów zgromadzonych w kaplicy, składał się z trzech części. Pierwsza to były kolędy w wykonaniu chóru akademickiego, druga – pastorałki Dariusza Tokarzewskiego. Trzecią stanowiła mieszanka standardów jazzowych i country w wykonaniu zespołu Winchester z wokalistą Januszem Skwarkiem na czele. Zespół powstał na dzień przed występem. Chór akademicki działa troszkę dłużej, bo od listopada ub. roku. 

Po koncercie Dariusz Tokarzewski został przyjęty do chóru na członka honorowego a od więźniów muzycy otrzymali pamiątkowe pejzaże. Artyści, po wpisaniu się do księgi pamiątkowej, zwiedzili niektóre pomieszczenia więzienia, w których odbywają się zajęcia kulturalne i sportowe. 

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.