ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

JEDNYM ZDANIEM

Dr hab. Teresa Liszcz, wykładowca i profesor w Katedrze Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, została 8 grudnia powołana przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pani Profesor współpracuje z WSZiA od października ub. roku, prowadzi zajęcia (wykłady i seminaria) z zakresu prawa pracy. W 1999 roku gościła w Zamościu jako visiting profesor z wykładem otwartym “Prawa pracownicze w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”. 

Prezydent Lech Kaczyński rekomendował dr hab. Jana Sulmickiego na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jan Sulmicki jest ekonomistą, wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Specjalizuje się w dziedzinie długookresowych zmian w gospodarce światowej, międzynarodowych finansów, integracji europejskiej i zarządzaniu przedsiębiorstwami. 24 października 2006 roku Minister Skarbu Państwa powołał profesora Jana Sulmickiego w skład Rady Nadzorczej jednego z największych na świecie koncernów miedziowych Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi „Polska Miedź” (9 firma pod względem wartości produkcji w Polsce). W WSZiA prof. Jan Sulmicki prowadzi wykłady na kierunku ekonomia z przedmiotów: rynki finansowe i integracja europejska. W 2002 roku został uhonorowany najważniejszym odznaczeniem szkoły medalem “Scholae Amicis”. Jego ojciec prof. Paweł Sulmicki jest patronem budynku dydaktycznego naszej uczelni Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a w Zamościu. Rodzina profesora Sulmickiego pochodzi spod Skierbieszowa z miejscowości Sulmice. Jak wiadomo, prof. Sulmicki zrezygnował z proponowanego stanowiska z „powodów rodzinnych”.

Wyszkoleni przedsiębiorcy, nowe kontakty biznesowe, ukraińskie centra informacji oraz przewodnik gospodarczy to owoce projektu “Roztocze - Transgraniczny Obszar Rozwoju”, który podsumowano 8 grudnia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Projekt, o budżecie 300 tys. zł, adresowany był do przedsiębiorców ukraińskich, kadry kierowniczej małych i średnich firm, a także właścicieli mikroprzedsiębiorstw z rejonu Żółkwi i Sokala. Jako partnerzy wzięli w nim udział również przedsiębiorcy z powiatów: tomaszowskiego i zamojskiego. Uczestniczyli w sesjach szkoleniowych w Zamościu i w Żółkwi oraz w Study-Tour po Polsce południowo-wschodniej. Projekt realizowały: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Agencja Rozwoju Regionalnego Trans-Trakt w Żółkwi oraz Zamojska Izba Gospodarcza. 

20 grudnia br. W siedzibie Biura Kształcenia i Koordynacji Kadr Fundacja „Fundusz Współpracy” w Warszawie nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie Działania 3 projektu realizowanego w ramach PIW EQUAL „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. Administratora zawiązanego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju reprezentowali kanclerz WSZiA – dr Bogusław Klimczuk i dyrektor projektu – Marian Wargacki, ze strony BKKK Fundacja „Fundusz Współpracy” - opiekun projektu tematu F – Renata Jankowska-Zielińska. Podpisanie umowy na Działanie 3 projektu oficjalnie umożliwia rozpoczęcie realizacji zaplanowanych działań Partnerstwa na okres 01.12.2006-31.03.2008 r. ukierunkowanych na upowszechnianie rezultatu wypracowanych w trakcie Działania 2. Budżet Działania 3 wynosi 499 990,36 PLN.

Ok. 2 mln zł uczelnia otrzymała na stypendia z budżetu państwa. W połowie kwietnia będzie wiadomo, ile i jakie stypendia zostaną przydzielone na semestr letni roku akademickiego 2006/2007.

W połowie kwietnia zostanie otwarte Akademickie Centrum Hipoterapii, mieszczące się w Centrum Praktyk Studenckich w Kielnarowej k/ Rzeszowa. ACH jest w pełni wykorzystywana pod praktyki zawodowe kierunku fizjoterapia oraz dostosowane do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych. Posiada ułatwienia komunikacyjne i specjalne zaplecze niezbędne do rehabilitacji.

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.