ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

Od 2 kwietnia rozpoczyna się nabór na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. 
Dla kandydatów na studia, wzorem roku ubiegłego czeka 300 stypendiów w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc, a w ofercie uczelni znalazły się dwa nowe kierunki: pielęgniarstwo i budownictwo...>>>


 JEDNYM ZDANIEM
 UROCZYSTOŚCI
 
 
 NABÓR NA STUDIA 2007
 EUROPE DIRECT
 KATEDRA FIZJOTERAPII
 KLUB UCZELNIANY AZS
 DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
 KLUB MYŚLI SPOŁECZNEJ
 KORESPONDENCJE
 SERWIS SZKOLNY
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.