ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Konkurs dla młodych menedżerów

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM WIRTUALNYM

W czwartek 4 stycznia 2007 r. o godzinie 11:00 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji rozpoczyna siódmą edycję konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym”. Na finalistów czekają bardzo atrakcyjne nagrody – komputer, skaner i drukarka.

Do 20 grudnia potencjalni uczestnicy mają czas na zgłoszenie się do konkursu. 
Konkurs zorganizowali pracownicy Katedry Nauk Ekonomicznych WSZiA we współpracy z działem promocji i rekrutacji uczelni. Pisemne zaproszenia do uczestnictwa w turnieju skierowano do szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego i województw ościennych. 

Celem projektu jest popularyzacja zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz kształtowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji. Symulator rynkowy wykorzystany w konkursie ZPW 2007 może stanowić doskonałe narzędzie uzupełniające program nauczania przedmiotu “Przedsiębiorczość” nauczanego w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Rozgrywka rozpocznie się wykładem wprowadzającym wygłoszonym przez arbitra konkursu w budynku Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a w Zamościu. Na spotkaniu tym uczestnicy konkursu otrzymają wyczerpujące informacje na temat symulatora MARKETPLACE, za pomocą którego drużyny-firmy będą konkurować na wirtualnym rynku. Firmy będą oceniane w oparciu o wszystkie aspekty zarządzania wirtualną firmą, dzięki sumarycznemu wskaźnikowi Balanced Scorecard. 

Finał konkursu odbędzie się w czasie Dni Otwartych WSZiA. Dodatkowe informacje u arbitra gry pod numerem tel. 084 677- 67-27 i adresem mailowym zpw@wszia.edu.pl

ab

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.