ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Katedra Ekonomii

PROF. JAN SULMICKI 
CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ
KGHM „POLSKA MIEDŹ”

24 października 2006 roku Minister Skarbu Państwa powołał profesora SGH w Warszawie i WSZiA w Zamościu dr hab. Jana Sulmickiego w skład Rady Nadzorczej jednego z największych na świecie koncernów miedziowych Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi „Polska Miedź” (9 firma pod względem wartości produkcji w Polsce).

Profesor Jan Sulmicki był przedstawicielem Polski w Radzie Nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie (1992-1997), członkiem Rady Nadzorczej PBK SA (1990 – 1992), doradcą Prezesa NBP (1981 – 2003) a także wiceministrem w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (1997 – 2000). Profesor specjalizuje się w finansach międzynarodowych, prowadzi badania m. in. W zakresie długookresowych zmian w gospodarce światowej oraz integracji walutowej Polski w UE.

W naszej uczelni prof. Jan Sulmicki prowadzi wykłady na kierunku ekonomia z przedmiotów: rynki finansowe i integracja europejska. W 2002 roku został uhonorowany najważniejszym odznaczeniem szkoły medalem „Scholae Amicis”. Jego ojciec prof. Paweł Sulmicki jest patronem budynku dydaktycznego naszej uczelni Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a. 

mk

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.