ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ


   
 

 

JAN SULMICKI KANDYDATEM NA SZEFA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Prezydent Lech Kaczyński przesłał do Sejmu wniosek o powołanie dr hab. Jana Sulmickiego na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jan Sulmicki jest ekonomistą, wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Specjalizuje się w dziedzinie długookresowych zmian w gospodarce światowej, międzynarodowych finansów, integracji europejskiej i zarządzaniu przedsiębiorstwami.

 

Jan Sulmicki jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie, gdzie jako pracownik naukowo-dydaktyczny uzyskiwał kolejne stopnie naukowe.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymał w 1973 r. za pracę o przystąpieniu Wielkiej Brytanii do EWG, a doktora habilitowanego w 1978 r. Tematem rozprawy habilitacyjnej, za którą otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, był wpływ transferu postępu naukowo-technicznego na zmiany w międzynarodowym podziale pracy.

W latach 1975-1976 przebywał na stypendium Fulbrighta-Hyesa na Uniwersytecie Indiana jako stypendysta naukowy Departamentu Stanu USA.

W latach 1980-1985 pracował w Instytucie Gospodarki Światowej przy Komisji Planowania, gdzie kierował zespołem zajmującym się długookresowymi skutkami przepływu zasobów w gospodarce światowej.

Od 1985 r. pracuje w NBP jako doradca Prezesa w sprawach Banku Światowego. W latach 1992-1997 był przedstawicielem Polski w Radzie Nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie. W latach 1998-1999 był wiceministrem w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych i z nominacji Premiera RP pełnił funkcję przewodniczącego międzyresortowego Zespołu ds. Analiz i Oceny Wpływu Integracji Polski z Unią Europejską. Jako profesor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie prowadzi wykłady z zakresu integracji europejskiej. Ponadto współpracuje z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz jest członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej przy RCSS.

W WSZiA prof. Jan Sulmicki prowadzi wykłady na kierunku ekonomia z przedmiotów: rynki finansowe i integracja europejska. W 2002 roku został uhonorowany najważniejszym odznaczeniem szkoły medalem "Scholae Amicis".

Jego ojciec prof. Paweł Sulmicki jest patronem budynku dydaktycznego naszej uczelni Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a w Zamościu. Rodzina profesora Sulmickiego pochodzi spod Skierbieszowa z miejscowości Sulmice.

Jan Sulmicki jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym czterech książek. Jego zainteresowania badawcze dotyczą różnych aspektów perspektyw rozwoju gospodarki światowej, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z integracją europejską.

Nakładem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu ukazały się:

 

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.