ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ


Wśród referentów sesji plenarnej 
był prof. Marcin Kamiński  fot.: mb

 

 

Katedra Fizjoterapii

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA I GERIATRIA 

20-21 października 2006r. odbyła się IV Konferencja Naukowa Katedry Fizjoterapii pt. „Rehabilitacja Neurologiczna i Geriatria”. Przewodniczącym komitetu konferencji był dr hab. n. med. prof. Andrzej Kwolek.

Konferencję rozpoczęła sesja plenarna, w której uczestniczyli tak znakomici naukowcy jak m.in. profesorowie Marcin Kamiński i Grzegorz Opala. Na sesji zostały przedstawione problemy, z jakimi borykają się szczególnie starsze osoby. 

Drugi dzień obrad poruszał tematy związane z problematyką rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji w geriatrii. Szczególną uwagę poświecono przyczynom, skutkom oraz następstwom wystąpienia udaru mózgu. Referaty poruszały również problematykę dotyczącą barier i ograniczeń osób starszych, aspekty pomocy tym osobom oraz sposoby radzenia sobie z niepełnosprawnością, będącą następstwem zmian biologicznych w organizmie.

 

Konferencja zgromadziła wybitnych naukowców i lekarzy fizjoterapii  fot.: mg

W ostatniej sesji zostały wygłoszone referaty przygotowane przez studentów naszej uczelni. Tematyka prac dotyczyła m.in. profilaktyki bólów krzyża, usprawniania dzieci z porażeniem mózgowym czy tworzeniem i działalnością ośrodków dla osób niewidomych.

Wszystkie prace wygłoszone i przedstawione na konferencji zostały opublikowane w Zamojskich Studiach i Materiałach wydanych przez naszą uczelnię.

Marta Duda 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.