ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Studia podyplomowe w WSZiA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wznawia nabór na kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunek wychowanie fizyczne.

Uczelnia zawiesiła na kilka miesięcy prowadzenie tego kierunku ze względu na wymagania obecnej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z ustawą, uczelnia może prowadzić studia podyplomowe tylko na tych kierunkach, które realizuje w ramach studiów I i II stopnia. Pod koniec sierpnia WSZiA wystąpiła z prośbą o interpretację przepisów, czy ze względu na prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia uczelnia może również realizować studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne. 

W odpowiedzi z dn. 6 grudnia 2006 r. czytamy "(...) Rada Główna Szkolnictwa Wyższego uznała, że zakres studiów podyplomowych "wychowanie fizyczne" jest związany z prowadzonymi przez uczelnię kierunkami studiów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podziela te opinię, co oznacza, że uczelnia może uruchomić omawiane studia podyplomowe w trybie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164. poz. 1365) i nie musi ubiegać się o opinię Rady Głównej oraz zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego."

Uczelnia od 1998 r. prowadzi studia podyplomowe. Wykształciła ok. 2400 absolwentów. W przeważającej części są to nauczyciele z województwa lubelskiego. 

Obecnie realizuje cztery toki nauczania na kierunkach: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (2 toki) , pedagogika przedszkolna i studium pedagogiczne.

Dodatkowe informacje na temat naboru na studia podyplomowe znajdują się na stronie internetowej uczelni i pod numerami telefonów (084) 677 67 89 (67 18).

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.