ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Stypendia i praktyki zagraniczne

NOWE MOŻLIWOŚCI

Studia w naszej uczelni to dla studentów nie tylko możliwość uzyskania wiedzy od pracowników dydaktycznych w gronie polskich kolegów i koleżanek. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji stwarza też okazję do odbycia części studiów w krajach takich jak Belgia, Irlandia, Niemcy czy Finlandia.

SOCRATES 
W ramach programu Socrates/Erasmus zamojscy studenci mogą spędzić od 3 miesięcy do całego roku akademickiego kształcąc się wśród międzynarodowego grona studentów. W b.r. akademickim 10 studentów WSZiA skorzysta z możliwości zyskania nowych doświadczeń, podszkolenia umiejętności językowych i zdobycia przyjaciół w partnerskich uczelniach. 

Od września studia w Katholieke Hogeschool Mechelen rozpoczęły już dwie studentki WSZiA z kierunku administracja: Małgorzata Dziuba i Diana Konopka. Studentki uczestniczą w programie „Intercultural contacts in a European context, time and place” realizując m. in. takie przedmioty jak: język holenderski, komunikacja międzykulturowa, obywatelstwo europejskie, biznes międzynarodowy, rozwiązywanie problemów etycznych w biznesie, zarządzanie strategiczne.

Uczelnia wyselekcjonowała już i przygotowuje do uczestnictwa w Erasmusie dalszych ośmiu studentów z kierunków: ekonomia, informatyka i ekonometria, pedagogika. Studenci ekonomii spędzą 4,5 miesięczne staże w Katholieke Hogeschool Limburg uczestnicząc w okresie 29.01.2007 – 08.06.2007 w programie „Business Innovation in Europe”. Informatycy mają możliwość odbycia 5 miesięcznych studiów w Katholieke Hogeschool Leuven w okresie 12.02.2007 – 30.06.2007. Dodatkowo 8 studentów informatyki, dzięki współpracy z uczelniami belgijskimi, będzie miało możliwości wzięcia udziału w Kursie Intensywnym „Security in an Informations Society”, który odbędzie się w Leuven (Belgia) w dniach 16-28 kwietnia 2007 r. Koszty uczestnictwa są w całości finansowane przez Unię Europejską.

Studenci pedagogiki WSZiA w okresie 05.01.2007 – 04.05.2007 wezmą udział w module pod nazwą „Teacher Education Programme” zorganizowanym przez Katholieke Hogeschool Kempen.

 

Wyjazdy zagraniczne to nie tylko zajęcia w obcym języku, ale też dobra zabawa.

LEONARDO DA VINCI 
Drugim podstawowym programem, w ramach którego studenci WSZiA mają możliwość wzbogacić się o doświadczenia zagraniczne podczas praktyk jest program Leonardo da Vinci. Aktualnie uczelnia realizuje projekt pod nazwą „Informatyka, biznes, administracja - staże z perspektywami”, w ramach którego 8 studentów odbyło już staże w Belgii i Wielkiej Brytanii a 5 studentów będzie do końca grudnia 2006 r. podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe w następujących firmach i instytucjach fińskich: Paweł Majkutewicz (student informatyki), firma ARCUSYS OY, Joensuu, Finlandia (http://www.arcusys.fi), Ewelina Korga (ekonomia), firma ISAI Ltd, Joensuu, Finlandia (http://isailtd.cjb.net), Katarzyna Zieleniuchna (ekonomia), instytucja: Employment and Economic Development Centre for North Karelia, Joensuu, Finlandia (http://www.te-keskus.fi), Aneta Koza (pedagogika), instytucja: Niinivaara Elementary School, Joensuu, Finlandia (http://www.jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-koulutus/english/english.htx), Dominika Kubiszyn (pedagogika), instytucja: Niinivaara Elementary School, Joensuu, Finlandia

Dzięki doskonałej współpracy z fińskimi partnerami, w tym jednej z dwóch uczelni w Joensuu – North Karelia University of Applied Sciences (była Politechnika) - studenci mieli możliwość wzięcia udziału w kursie jęz. fińskiego, oraz są wspierani w przystosowaniu się do życia w Finlandii i poznania kultury, przyrody tego pięknego kraju (sauna z kąpielą w jeziorze lub tarzaniem się w śniegu, wizyty w Parku Narodowym w Koli, itp.). Studenci świetnie radzą sobie z powierzonymi im zadaniami a ich pracodawcy cieszą się z możliwości, jakie daje ich firmom posiadanie takich pracowników i wymiany doświadczeń w bezpośrednich międzynarodowych kontaktach. O swoich doświadczeniach piszą sami studenci. 

Grzegorz Wieczerniak
pełnomocnik rektora 
ds. Współpracy z zagranicą
WSZiA w Zamościu

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.