ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁKatarzyna Zielniucha przesłała korespondencję z Finlandii

 

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

NASZE STUDENTKI WŚRÓD NAJLEPSZYCH w KRAJU

Na to stypendium ciężko pracowały przez dwa lata studiów. Ewelina Głowacz i Sylwia Dziuba są na trzecim roku pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Katarzyna Zieleniucha i Barbara Kolbus studiują ekonomię. I chociaż mają totalnie różne zainteresowania, łączy ich jedno - pasja poznawania. 

 

Od lewej: Basia, Ewelina i Sylwia  fot.: mg

Cała czwórka znalazła się w gronie studentów, 709 w skali kraju, którzy za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niebagatelne pieniądze nie tylko dla studenta - 1300 zł miesięcznie. 

- Uczelnia stara się poprzez swoich wykładowców, opiekunów kół naukowych „wyławiać” studentów zdolnych i chętnych do pracy. Studenci są włączani w realizowane w uczelni badania naukowe i indywidualnie prowadzeni przez nauczycieli akademickich. Wysyłamy ich na różnorodne konferencje, seminaria, stypendia i staże w Polsce i za granicę. Studenci mają również swój periodyk naukowy, w którym co roku publikujemy najlepsze referaty wygłoszone podczas Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych. Najlepsze prace publikowane są również w zeszytach naukowych naszej uczelni (Zamojskie Studia i Materiały) i innych szkół. Wiele razy w rozmowach ze studentami podkreślam, że to oni, już w czasie studiów, pracują na swoje CV. Praca z dobrym studentem to sama przyjemność, więc zachęcamy ich do aktywności – mówi prorektor ds nauczania dr Mieczysław Kowerski

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest najlepszą uczelnią w województwie lubelskim, biorąc pod uwagę wskaźnik liczby stypendiów ministra przypadający na 1000 studentów. 

Ewelina (średnia ocen za cztery semestry: 4,86)
Na pedagogikę nie trafiła przypadkowo. Już w szkole średniej interesowali ją ludzie, ich problemy, zachowania. Gdy na studia dostała się równocześnie na polonistykę i pedagogikę, nie miała wątpliwości, który kierunek wybrać. Dziś wie, że realizuje swoją pasję czyli resocjalizację. Dużym doświadczeniem dla Eweliny były badania sondażowe prowadzone na temat znaczenia tatuażu wśród więźniów Zakładu Karnego w Zamościu. 

– Dla nich jest to rodzaj emblematu, który sytuuje ich w hierarchii więziennej – wspomina studentka. Praca z więźniami w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego ułatwiła Ewelinie przeprowadzenie tych badań. 

O problemach społecznych i sposobach ich rozwiązywania informowała podczas programu „Pomocna Dłoń” w Katolickim Radio Zamość. Została zaskoczona propozycją katechetki ze Społecznego Gimnazjum w Zamościu. 
- Zaproponowano mi przygotowanie gimnazjalistów do bierzmowania. Tematyka była bardzo trudna i wymagała dużej znajomości Biblii. Nie spodziewałam się, że te zajęcia również i mi w pewien sposób pomogą – opowiada Ewelina. 

Sylwia (średnia ocen za cztery semestry: 4,67)
Sylwia i Ewelina to koleżanki z roku. Obie uczestniczyły w międzynarodowej konferencji w Opolu „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”. Po śmierci Ojca Św. W miesięczniku ERGO opublikowały artykuł na temat wartości wychowania. Przeprowadziły badania wśród studentów, wówczas I roku pedagogiki. 60 osób wypowiedziało się na temat swojej hierarchii wartości. Z badań wynikało, że są cztery kategorie, najbardziej cenione przez ludzi młodych – dom, rodzina, wiara i miłość. Obie studentki mają na swoim koncie kilka publikacji w zeszytach kół naukowych własnej i innych uczelni. 

Sylwia, podobnie jak i Ewelina, pracuje w Studenckim Kole Młodych Pedagogów. Prowadziła programy radiowe. Organizowała akcje charytatywne na rzecz hospicjum w Łabuniach i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zamościu. Współpracuje z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie. Opiekuje się tam dwójką dzieci niepełnosprawnych. Pomaga im w nauce, zabiera na spacery. 
- Kiedyś mój chłopak powiedział, że chyba musi się zgłosić o pomoc do tego centrum, to wtedy może znajdę dla niego więcej czasu - żartuje Sylwia. Swoją przyszłość zawodową wiąże z pedagogiką specjalną. 

Basia (średnia ocen za cztery semestry: 4,77)
Basia studiuje ekonomię. Pracuje w dwóch kołach naukowych – integracji międzynarodowej i ekonomistów. 

- Interesują mnie duże koncerny gospodarcze, ich działalność i struktury. Zamierzam zrobić kurs z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych a jak się uda to i magisterkę z tego kierunku – zapewnia studentka. 

Swoja wiedzę kierunkową sprawdzała podczas kilku międzynarodowych symulacji i rozgrywek ekonomicznych. 

Basię znają wszyscy pracownicy uczelni. Prowadzi lekcje europejskie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, który działa przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pracowała w biurze projektu Equal (międzynarodowy projekt realizowany przez uczelnię). Uczestniczyła w kilku konferencjach w Polsce i za granicą. Jej prace zostały opublikowane w zeszytach kół naukowych i w pokonferencyjnych wydawnictwach zagranicznych. Wygrała uczelniane eliminacje na Wydziale Zarządzania i Administracji do ogólnopolskiego konkursu na najlepszego studenta PRIMUS INTER PARES. Uczestniczyła w obu programach wyjazdowych Socrates Erasmus oraz Leonardo da Vinci, które realizuje uczelnia. Prawie 8 miesięcy spędziła na nauce i praktykach zawodowych 
w Belgii. 

- 4, 5 miesiąca studiowałam w Katholieke Hogeschool Mechelen a 3 miesiące pracowałam w firmie SMS2-Timing w Geel – informuje studentka. 
Basia jest prawdziwą Europejką. Każdy wyjazd traktuje jako wielką przygodę, podczas której może się wiele nauczyć, poznać ciekawych ludzi i doskonalić języki obce. Do wyjazdów zagranicznych namawia swoich kolegów. 

Kasia (średnia ocen za cztery semestry: 4,52) 
Kasia jest, podobnie jak Basia, na trzecim roku ekonomii. Jest prezesem Studenckiego Koła Ekonomistów. Jako ankieter uczestniczyła w badaniach naukowych uczelni o nazwie „Barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego”. 

Trzy miesiące studiowała w Katholieke Hogeschool Limburg w Belgii. A teraz na stypendium zagranicznym przebywa w Finlandii. 

„Obecnie odbywam praktyki w Finlandii w ramach programu Leonardo da Vinci. Pracuję w T&E Centre w dziale projektowym. Zajmuję się przede wszystkim gromadzeniem niezbędnych informacji o programie PentaPoint, w którym bierze udział 5 państw, w tym również Polska i Finlandia. Obecnie przygotowuję prezentację “Business development network in Finland”. Praca w tej firmie jest bardzo absorbująca, motywująca do podejmowania nowych wyzwań i pogłębiania zdobytych już doświadczeń i umiejętności. Ludzie, z którymi współpracuję są bardzo pomocni i przyjaźni. 

Myślę, że Finlandia jest doskonałym krajem dla zagranicznych studentów, gdyż nie ma tutaj większych problemów w porozumiewaniu się językiem angielskim. Wszyscy, których dotychczas spotkałam, mówią, że okres jesienno-zimowy nie jest najlepszym okresem na przyjazd do Finlandii, ponieważ jest strasznie zimno i jedyne co można zobaczyć to duże ilości śniegu. Ale mnie się osobiście podoba. Znajdują się tutaj ogromne połacie lasów i jezior więc tylko mogę sobie wyobrazić jak pięknie musi tu być latem.” - prosto z Finlandii, za pośrednictwem GaduGadu”, napisała do nas Kasia. 

Małgorzata Bzówka

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.